császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es áthelyezési kérelem - a szolgálati út megkerülésével

img-0141.JPG
Fotó:
2017. June 17. 07:39

39-es áthelyezési kérelem - a szolgálati út megkerülésével

    Írásainkban többször utaltunk már arra, hogy József főherceg, illetve a 39. gyalogezred katonái között különleges kapcsolat volt. A katonák "József apánknak" nevezték a főherceget, aki számtalan alkalommal bizonyította, mennyire szereti a 39-eseket. Hozzá kell tennem, sokáig úgy gondoltam, ez a romantikus kapcsolat csak a hadisajtó műve. Ugyanis a korabeli sajtó közléseit erősen szűrni kell, tekintve hogy általában jó adag hurráoptimizmust tartalmaz, illetve természetesen az uralkodói család tagjait természetesen jó színben igyekszik feltüntetni. 

    Azonban annyi adat mutat rá erre a jelenségre egységesen, hogy hinnünk kell ebben a kapcsolatban. A főherceg mindig megemlékezett arról, ha az ezred állásait felkereste, hovatovább az őt kísérő katonák nevét is feljegyezte. Nem egy esetben segédkezett sebesült 39-esek megmentésénél, illetve közbenjárt sok katona ügyes-bajos gondjának elintézésénél. 

   Most közölt levelünk utóbbi bizonyítéka. Az 1916-ban Erdélyre törő románok ellen az ezred egy sebtében felállított zászlóalja került alkalmazásra. Ezt a zászlóaljat, mely részt vett a románok Erdélyből történő kiverésében, 1917 januárjában beolvasztották a 82. székely gyalogezredbe. A lecsökkent létszámú zászlóaljat a hadvezetés nem szállíttatta át az anyaezredhez az olasz frontra, egyszerűbbnek tűnt ezt az erőt a mellette harcoló 82-esekhez csatolni. Azonban aki katonaviselt ember, az tudja, hogy szolgálni mégiscsak a sajátok között szeret az ember. Ezt jelen esetben felerősíthette az erős 39-es és 82-es öntudat, valamint az is, hogy itt egyenesen egy messzi tájegység katonái közé kerültek a mieink. Még akkor is, ha sok 82-es katona románok elől elmenekült családja éppen a 39-esek toborzási területén nyert menedékre.

   Mint a levélből ki fog tűnni, bizonyos fokú problémák voltak a 39-esek és a 82-esek között, ezt kár lenne tagadni. Az pedig már külön történet, hogy Szűcs Ferenc őrmester a szolgálati utat megkerülve fordult a főherceghez. Ez is azt jelzi, hogy mennyire megbíztak József főhercegben, és mennyire magukénak érezték őt! 

  A levélíró további sorsa nem ismert. Áthelyezték -e anyaezredéhez, vagy maradt 82-es? Nem tudjuk. A levél mindenesetre a 39. gyalogezred parancsnokságához eljutott.  És most lássuk a levelet:

      "József főherczeg királyi fenséges úrnak[1]

      Királyi fenséges úr alól írott, azzal alázatos kérelemmel járulok a kegyes színe elé, hogy engemet a saját ezredemhez a 39 ezredhez kegyeskedjék vissza helyezni.

     Királyi fenséges úr én a 39 ezrednél szolgáltam a háboru alatt is, a harcztéren első ízben 5.  másodízben 14. és mostan az 5 hónapot töltöm. Királyi fenséges úr jelenleg a 82 ezred 4 századánál vagyok, és a vissza helyezésemet kérem mert az mellett századhoz érkezésem alkalmával a századparancsnokomnál jelentkeztem ki elment a századnál lévő tiszt urakhoz meg kérdezni, hogy mi legyen velem, és azt a megjegyzést halottam a tiszti fedezékből, hogy én meg bízhatatlan ember vagyok és az egész 39 esek akik itten vannak. Ugyancsak az a hang a ki ezen szavakat mondotta jelezte a század parancsnok urnak, hogy helyezzen az ő zugjába[2] majd ő ha nem leszek másra jó, schwarm kommandosnak[3] be oszt.

     Királyi fenséges úr a mennyiben én már a 24 hónapot töltöm a harcztéren büntetve úgy polgári életben mint katonáék nem voltam, is isten anékűl, hogy is mernenek egyenesen meg bízhatatlannak híni engemet, ennél fogva kérem királyi fenséges urat, hogy kegyes kedjék az ezredemhez vissza helyeztetni a 39 ezredhez.

    Királyi fenséges úr engemet a 39 ezrednél nem azért csináltak meg már ezelőtt két évvel őrmesternek, hogy talán meg bízhatatlan vagy kötelesség nem tudó volnék, és schwarkommandósnak akarnak fel használni, hiszen ez nem csak rám nézve szégyen dolog hanem még csak az ezredre is az. annyit pedig a fenséges úr is tud hogy nagyon meg állta a helyét mindenütt mostan azok az emberek a kik ottan voltak itten szegyenkezni kel nekik.

      Királyi fenseges úr ismételten ezredem kérésem helyezéséhez iránt.

Maradok hű katonája, a királyi fenséges urnak

Feldpost 369 szám

Szűcs Ferenc őrmester"

 [1] HL II. 482. K. u. k. 39. Inf. Reg 8. d.

[2] szakaszába (német)

[3] gyakorlatilag egyszerű puskás csatár

Szerző (forrás): Kiss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.