császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es életutak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban II. A 39. gyalogezredben tiszti előmenetelt nyert katonák

beolvasas0031b.jpg
Fotó:
2017. April 1. 05:01

 39-es életutak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban II. A 39. gyalogezredben tiszti előmenetelt nyert katonák

    Sorozatunk második részében azon katonák neveit közöljük, akik  a szabadságharc alatt értek el tiszti rendfokozatot. 

 A veszteségek, áthelyezések, valamint a hadseregből való kilépéssel járó személyi mozgások szükségessé tették a megüresedett tiszti beosztások feltöltését. A korszakot megelőzően lehetőség volt a beosztás és a vele járó rendfokozat megvásárlására, majd a katonai tanintézetek létrejöttével jellemzővé vált a katonai végzettség megkövetelése a kezdő tiszti beosztásokban. A szabadságharc hadseregében azonban továbbra is jellemző volt a pusztán polgári iskolai végzettség, vagy társadalmi státusz alapján történő tiszti kinevezés. Természetesen ez a korántsem egyszerű gyalogsági harcászatban jelentős hátrányt jelentett a jól képzett osztrák ellenféllel szemben. 

    Mint az alábbi névsorból kitűnik, a 39. gyalogezredben számtalan legénységi katona előtt nyílt meg a tiszti pálya. Mivel származási akadályok az előmenetelt már nem korlátozták, a harcokban kitűnt tisztesek és altisztek megszerzett tudásukat általában szakaszparancsnoki beosztásokban kamatoztathatták. Az akár 10-15 év szolgálati idővel rendelkező, a katonamesterség minden csínját-bínját ismerő katonák minden bizonnyal könnyen megbirkóztak ezzel a feladattal. Korábbi beosztásukban ismerniük kellett bizonyos szinten a szakasz - század harcászatával kapcsolatos vezényszavakat és fogásokat. Emellett talán jobban is bírták a katonák bizalmát, mint korábbi, idegen ajkú parancsnokaik. Az azonban látható, hogy főhadnagyságnál magasabbra kevesen emelkedtek, amit egyrészt az idő rövidsége, másrészt a magasabb beosztásokkal járó ismeretek hiánya magyaráz.

 A képet Mihucz Péter rajzolta.

A névsor alapvetően Bona Gábor munkái alapján készült ( Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-III., Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-II., Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban).

 A névsor nem teljes, pillanatnyi kutatási állapotot tükröz!

Fsz Név Rendfokozat a szabadságharc előtt Elért maximális rendfokozat Zászlóalj Megjegyzés
1. Adamovich János hadfi tizedes hadnagy II. zászlóalj A péterváradi őrséggel teszi le a fegyvert. 1850-ben belép a 10. gyalogezredbe, és 1859-ben tizedesként szerel le.
2. Andrasits János őrvezető hadnagy I. zászlóalj Fogságba esik. 1849-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe
3. Appel Lajos főszázados ezredes I., III.zászlóalj, ezredparancsnokság 1849 januártól az ezred parancsnoka. Március 28-án, mint megbízhatatlant, Petczel Mór kiutasítja Péterváradról. A szabadságharc után folytatja katonai pályáját, és altábornagyként megy nyugdíjba.
4. Augustin Kristóf   hadnagy I. zászlóalj  
5. Bácskay Ignác 1844-ben önkéntes hadnagy I. zászlóalj A szabadságharc után besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1855-ben szerel le.
6. Barna Ferenc önkéntes hadnagy III. zászlóalj 1851-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan megszökött. 8 év várfogságra ítélik
7. Barna József tizedes főhadnagy IV. zászlóalj  
8. Barthell Adolf őrmester százados II. zászlóalj 1850-ben beáll a 6. dzsidásezredhez. 1860-ben lép ki a hederőből
9. Barthell Gusztáv tizedes százados II. zászlóalj 1849 december 1-én beáll a 15. gyalogezredbe.
10. Berzsenyi István tizedes százados III. zászlóalj  
11. Bicskey Gáspár, bicskei hadfi tizedes főhadnagy gránátos osztály, a szabadságharc alatt Weissl gránátos zászlóalj 1849 október 30-án besorozzák a 25. gyalogezredbe, ahonnan 1852 augusztus 21-én szerel le.
12. Bíró József   hadnagy II. zászlóalj  
13. Bodó István   hadnagy I. zászlóalj  
14. Bosičkovič, Mihal alszázados főszázados nagyváradi ezredraktár A császári hadbíróság a szabadságharc után felmenti, és folytatja katonai pályáját a 39. gyalogezredben. 1856-ban vonul nyugalomba.
15. Brüll Frigyes őrmester főhadnagy II. zászlóalj 1850 február 1-én besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1854-ben szerel le.
16. Buday János tizedes hadnagy I. zászlóalj A katonai érdemjel 3. osztályára terjesztették fel. 1851 januárjában Debrecenben besorozzák a 39. gyalogezredhez, ahonnan 1852-ben szerel le.
17. Burdina von Löwenkampf, Alois százados  őrnagy I., II. zászlóalj 1848 tavaszán a debreceni hadfogadó parancsnoka. 1849 január 19-én az I., majd május 14-től a III. zászlóalj parancsnoka. Buda bevételénél hősi halált hal. Sírja a Kerepesi temető 48-as parcellájában található.
18. Csuha Antal, eördöghfalvi őrnagy vezérőrnagy II. zászlóalj 1809-ben kezdte katonai pályáját a 39. gyalogezredben. 
19. Czappan, Josip hadnagy őrnagy III. zászlóalj 1849 május végétől a III: zászlóalj parancsnoka a világosi fegyverletételig. Aradon halálra, majd várfogságra ítélik.
20. Czappan, Mihály (Mihal) alhadnagy százados III. zászlóalj Aradon 12 év várfogságra ítélik, majd 1852-ben kegyelmet kap.
21. Dohse, Friedrich hadnagy főhadnagy II. zászlóalj 1849 január 15-én kérésére elbocsátják. A szabadságharc után a császári hadbíróság megfosztja rendfokozatától. 1851-ban rehabilitálják, és visszaveszik a hadseregbe, majd 1851 végén ismét megfosztják rendfokozatától.
22. Elekes György János címzetes őrmester, ezreddobos hadnagy II. zászlóalj A péterváradi vár feladása után besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1855-ben őrmesterként, rokkantan szerel le.
23. Ember Gergely őrmester százados III. zászlóalj A szabadságharc után a hadbíróság megfosztja rendfokozatától.
24. Ficker, Ferdinand hadfi őrmester százados gránátos osztály, III. zászlóalj Február 27-én Kápolnánál megsebesül, és a szatmári kórházba kerül, ahol később térparancsnok lesz. A szabadságharc után beáll az 53. gyalogezredbe.
25. Földesi Lipót   számvivő    
26. Frank József tizedes főhadnagy III. zászlóalj  
27. Gablenz, Ferenc őrmester hadnagy I. zászlóalj 1850-ben Zágrábban besorozzák a 39. gyalogezredhez. 1859-ben főhadnagy a 11. huszárezrednél, majd 1860-ban kilép a hadseregből.
28. Gettina Sándor tizedes, majd őrmester főhadnagy III. zászlóalj 1849 augusztus 25-én besorozzák az 57. gyalogezredbe, majd később őrmesterként az 50. gyalogezredhez helyezik
29. Gonday Mátyás gyakornok hadnagy számvevő iroda Nagyvárad a szabadságharc után rövid ideig hadírnok a 39. gyalogezredben
30. Guckler Antal hadfi tizedes főhadnagy III. zászlóalj A szabadságharc után besorozzák a 7. gyalogezredbe, majd 1851-ben hadnagy a 30. gyalogezredben. 1854-ben hadbírósági ítélettel megfosztják rendfokozatától.
31. Gyuroka Mihály tizedes százados I. majd IV. zászlóalj  
32. Hábor Ferenc (Imre) tizedes százados I. zászlóalj  
33. Harányi András tizedes hadnagy III. zászlóalj A III. zászlóaljhoz 1849 júliusának végén került. A debreceni csatában megsebesült. 1850 januárjában besorozták a 62. gyalogezredbe, ahonnan 1858-ban szerelt le.
34. Horvát Ignác (Flórián?)   főhadnagy IV.zászlóalj  
35. Huber(th) Ferenc tizedes főhadnagy I. zászlóalj 1949 június 20-án Perednél súlyos sebet kap. 1849 június 23-án hősi halált hal
36. Iseczeskul, Ioan alhadnagy százados I. zászlóalj, gránátos zászlóalj Aradnál teszi le a fegyvert
37. Jankulovics János őrmester hadnagy I. zászlóalj 1849 szeptember 1-én besorozzák a 61. gyalogezredbe. 1851-ben a nagyszombati katonai invalidusotthonba kerül
38. Joanovits Gergely hadfi  hadnagy II. zászlóalj  
39. Katona János tizedes hadnagy gránátos osztály, a szabadságharc alatt Weissl gránátos zászlóalj 1849 november 6-án besorozzák a 25. gyalogezredbe, ahonnan 1851 január 31-én szerel le.
40. Katona József őrmester hadnagy I. zászlóalj 1850 december 14-én Debrecenben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan tizedesként szerel le 1859-ben
41. Kálna János, bernyáni főszázados őrnagy II. zászlóalj A849 áprilisától a péterváradi vár átadásáig a II. zászlóalj parancsnoka. A hadbíróság lefokozza. 
42. Keresztesi (Keresztes) József tizedes hadnagy III. zászlóalj  
43. Kehrer Gyula hadnagy százados szatmári nevelőintézet A szabadságharc után a 39. gyalogezrednél folytatja pályáját, és 1860-ban főszázadosként megy nyugdíjba.
44. Kessegic, Ferenc   hadnagy III. zászlóalj A vele azonos helyen született, valószínűleg rokon Kessegic, Hugó a 39. gyalogezredtől átlép a császáriakhoz
45. Kiss Gáspár tizedes főhadnagy I. zászlóalj  
46. Klempay János tizedes hadnagy I.zászlóalj 1849 június 11-es kérésére elbocsátják zászlóaljától. A szabadságharc után belép a császári haderőbe, és 1854-ben szerel le.
47. Knausz Frigyes tizedes százados I. zászlóalj 1849 június 21-én Perednél Görgei tábornok fegyelmezetlensége miatt megsebzi.
48. Kondor János tizedes hadnagy III. zászlóalj 1849 szeptember 11-én besorozzák az 59. gyalogezredbe. 1855 december 31-én elbocsátják.
49. Kortsmár Antal tizedes százados I.-II. zászlóalj Buda bevételekor megsebesül.
50. Kovács Károly   számvevő IV.zászlóalj  
51. König Ignác őrmester főhadnagy II. zászlóalj 1850 márciusában besorozzák a 47. gyalogezredbe, ahonnan 1856-ban szerel le.
52. Kremer (1867-Kalmár) Péter tizedes hadnagy III. zászlóalj 1849 december 27-én besorozzák a 3. huszárezredhez.
53. Latinovits János (Gusztáv), borsodi hadfi főhadnagy I.zászlóalj 3. osztályú érdemrendet kapott
54. Léb (Leeb) Márton tizedes hadnagy II. zászlóalj  
55. Leordinay Gergely tizedes hadnagy II. zászlóalj 1849 szeptember 7-én besorozzák a 39. gyalogezredbe. Törzsfoglár Munkácson, majd Péterváradon. 1870-ben nyugdíjazzák.
56. Lichtbraun Káin (Sándor) tizedes hadnagy   1851-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, majd hamarosan leszerel
57. Maár Gábor   hadnagy IV. zászlóalj 1844-ig tizedes volt a 2. gyalogezredben
58. Mano (Manno?) Ferdinánd   főhadnagy IV.  Zászlóalj  
59. Martinovsky Ferdinánd alszázados őrnagy III. zászlóalj A III. zászlóalj parancsnoka, ő vezeti a zászlóaljat 1849 januárjában az I. hadtesthez. Vegyes megítélése miatt elhelyezik a zászlóaljtól, és a 68. honvédzászlóalj parancsnokává nevezik ki. A beosztást nem fogadja el, bereget jelent. A hadbíróság a szabadságharc után lefokozza.
60. Máté József tizedes hadnagy I. zászlóalj  
61. Mester János közvitéz hadnagy IV. zászlóalj  
62. Mesterházy Antal (Bálint), mesterházi tizedes főhadnagy I. zászlóalj  
63. Mucha, József tizedes hadnagy II. zászlóalj  
64. Muzsikó György őrmester főhadnagy II. zászlóalj 1850-ben besorozzák a 25. gyalogezredbe, majd 1854-ben őrmesterként szerel le. Később szolgál az olaszországi magyar légióban, majd hajóskapitány lesz.
65. Nádházy János tizedes hadnagy I. zászlóalj 1850-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1856-ban szerel le.
66. Nagy Antal őrvezető főhadnagy IV. zászlóalj  
67. Nagy József   hadnagy IV. zászlóalj  
68. Nedbal (Frigyes) Ignác őrmester alezredes I. zászlóalj 1849 júniusától a zászlóalj parancsnoka. Szeptember 7-től hadosztályparancsnok a II. hadtestben. Kitüntetik a katonai érdemjel III. osztályával. A szabadságharc után emigrál, és ezredes lesz az olasz királyi hadseregben. 
69. Neumann Ede őrmester százados I. zászlóalj Aradon halálra, majd 10  év várfogságra ítélik. 1852-ben kegyelmet kap.
70. Niertit Gáspár   hadnagy IV. zászlóalj  
71. Opacic (Opacsics) Péter hadfi főhadnagy III. zászlóalj  
72. Pap Ferenc tizedes főhadnagy II. zászlóalj  
73. Péterffy János, péterfi és jagócsi őrmester százados I. zászlóalj 1850 február 1-én besorozzák a 25. gyalogezredbe, ahonnan 1854-ben szerel le.
74. Pfiffner István hadfi hadnagy II. zászlóalj  
75. Podermanski, Józef százados százados nagyváradi számvevő iroda Végig Nagyváradon szolgál. A szabadságharc után a 39. gyalogezredben századosként szolgál tovább.
76. Ratajetz, Eduard hadnagy őrnagy II. zászlóalj Kinevezik a 24. honvédzászlóaljhoz, de az ezrednél marad Péterváradon. Később a várparancsnokság segédtisztje.
77. Repitz János   hadnagy IV. zászlóalj  
78. Révész József őrmester főhadnagy III. zászlóalj 1849 júniusában áthelyezik a 95. honvédzászlóaljhoz. 1849 augusztus 30-án besorozzák a 19. gyalogezredbe. A 28. gyalogezredtől szerel le 1853-ban.
79. Rusznyák János tizedes százados I. zászlóalj A szabadságharcban kétszer sebesült.
80. Saitler Ferenc őrmester hadnagy máramarosszigeti hadfogadó iroda A szabadságharc végén a nagyváradi kórház felügyelőtisztje. A szabadságharc után hadnagy a 39. gyalogezredben, mivel a császári hadbíróság felmenti. 1883-ban őrnagyként megy nyugdíjba.
81. Schaeffer (Schöffer?) Sándor tizedes hadnagy II. zászlóalj  
82. Schaller Antal szakaszvezető főhadnagy II. zászlóalj Az ezred péterváradi átállásának egyik kulcsalakja
83. Schenkenwald, Josef őrmester főhadnagy III. zászlóalj 1850-ben hadírnok a 39. gyalogezredben. 1853-ban rokkantként menházba helyezik
84. Schnaufer Károly János őrvezető hadnagy I. zászlóalj A szabadságharc után besorozzák, és 10 év után szerel le
85. Schropp (Schrob) Ede önkéntes hadnagy II. zászlóalj  
86. Sebestyén György tizedes főhadnagy IV. zászlóalj 1849 júniusában helyezik a Cegléden alakuló IV. zászlóaljhoz. Borosjenőnél teszi le a fegyvert. 1850-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1855-ben szerel le.
87. Seres János tizedes hadnagy II. zászlóalj 1850-ben besorozzák a 63. gyalogezredbe, majd az év végén leszerelik.
88. Sóber (Schober) Ernő alhadnagy százados III. zászlóalj, gránátos osztály Gránátosként a Weissl gránátos zászlóaljjal Világosnál teszi le a fegyvert. Várfogságot szenved Aradon.
89. Springmann Mihály tizedes főhadnagy I. zászlóalj Hősi halált hal 1849 június 21-én Királyrévnél.
90. Sturm Henrik hadfi őrmester főhadnagy tartalék osztály, II. zászlóalj 1849 március 28-án kilép a honvédseregből
91. Szabó Ferenc önkéntes százados I. zászlóalj Korábban már szolgált az ezredben, és 1848 őszen újra beáll egykori alakulatához. Komáromban teszi le a fegyvert.
92. Szalay Gábor   hadnagy I. zászlóalj  
93. Szentkuti Mihály, szentkuti   főhadnagy IV. zászlóalj A szabadságharc előtt és után színész. A kiegyezés után a Budapesti Nemzeti Színház színésze
94. Szentpétery Károly hadnagy százados II. zászlóalj Végül Pézterváradon a katonai raktár parancsnoka. A szabadságharc után lefokozzák, majd rehabilitálják és nyugalmazzák.
95. Szigyártó Lajos   hadnagy II. zászlóalj 1848 őszén állt be a 39. gyalogezredbe.
96. Thomich (Thomić), Adolf alszázados őrnagy II. zászlóalj, tartalék osztály, debreceni hadfogadó ás szállítóház 1848 októberében a Debrecenben alakuló tartalék osztály szervezője, majd januártól a hadfogadó iroda szállító ház parancsnoka. Várfogságot szenved
97. Újváry Ferenc tizedes hadnagy II. zászlóalj 1849 júniusában hősi halált hal.
98. Ünnep Mihály közvitéz hadnagy IV. zászlóalj 1850 februárjában besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1852-ben leszerel
99. Vámos(y) Ferenc   hadnagy IV. zászlóalj  
100. Vásárhelyi István, kézdi-kisdi közvitéz őrmester   Hadnaggyá nevezik ki a 29. honvédzászlóaljhoz,  de nem vonul be oda, és a 39. gyalogezrednél marad
101. Weinhengst Ferenc hadnagy főhadnagy II. zászlóalj A szabadságharc alatt a Hadi Főranodában és a péterváradi kórház kötelékében is szolgál. Az 1848 június 11-i karlócai harcban megsebesül. 1849 március 28-án elhagyja a honvédsereget. A szabadságharc után az ezredben folytatja tiszti pályáját, és az 1859-es háborúban halálos sebet kap.
102. Venzler (Wentzler) Gyula hadfi százados II. zászlóalj 1869-ben századosként reaktiválják a magyar királyi honvédséghez. 
103. Vernay Gusztáv önkéntes főhadnagy I. zászlóalj 1850-ben beáll a 10. gyalogezredbe.
104. Viszanik László szakaszvezető főhadnagy IV.  1849 októberében besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan az 1850-es évek közepén szerel le.
105.          
106. Volp Ferenc őrmester főhadnagy II. zászlóalj Elhal Péterváradon a várőrség tagjaként
107. Vranovics (Vrancsevics, Vranessevich), Sándor hadfi őrmester főhadnagy I. zászlóalj 1849 június elején a 98. honvédzászlóaljhoz helyezik
108. Wächter Frigyes alhadnagy százados II. zászlóalj A vár feladásáig szolgál. Később Szeben megye főispánja lesz.
109. Wichitil Ferenc őrmester százados I. zászlóalj Cinkotánál megsebesül 1849 április 16-án.
110. Wukellich, Tivadar őrmester főhadnagy III. zászlóalj Világos után besorozzák a 37. gyalogezredbe. 1864-ben főhadnagyként szerel le.
111. Zavatzky János tizedes főhadnagy IV. zászlóalj 1853-ban Debrecenben besorozzák a 39. gyalogezredbe. Majd ugyanabban az évben leszerel
112. Zvetkovic (Zwitkovich), Dániel őrmester hadnagy II. zászlóalj  
Szerző (forrás): Kiss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.