császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es életutak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban IV. Más alakulatoktól az ezredhez helyezett tisztek névsora

beolvasas0030b-1.jpg
Fotó:
2017. április 30. 19:40

   Természetesen a szabadságharc alatt más alakulattól is érkeztek tisztek és katonák a 39. gyalogezredhez. Jó példa erre a Pest kiürítésekor, a befagyott Duna miatt hátrahagyott Mészáros hadigőzös állományának több tagja, akik hajó híján 39-es gyalogosként harcoltak tovább. 

   Pálóczy őrnagy a hadügyminiszter rendelete szerint 2 tiszt, 1 őrmester, 2 tizedes és 24 közlegény kíséretében indult átvenni új beosztását, mely a III. zászlóalj parancsnoki beosztása volt. Említettek között szerepelt Grosscmidt (1848-55 Máray) Zsigmond hadnagy, Sztvorik Mihály őrmester és Deind(e)l Nándor tizedes. Pálóczy és segédtisztje, Máray hadnagy a főváros elestével anyagi kárt szenvedett, melynek ellentételezésére a kormány segély kifizetését rendelte el:

„ Minthogy Pálóczi László őrnagy úr s Mészáros gőzös parancsnokának, úgy segédtisztje, Máray Zsigmond hadnagynak Budapest elestével az ellenség által mindenök elfoglaltatott: újabban történt beosztásuk következtében, tiszti lóvásárbeli felsegítésül a kormány által ezennel utalványoztatik Pálóczi őrnagy úrnak 200 pft, azaz kétszáz pengő forint, Máray hadnagynak és segédtisztnek 120 pft azaz százhúsz pengő forint ugyanazon pénztárból, melly a hadigőzösről általuk megmentetett.” [1]

   Mindemellett a szabadságharc utolsó hónapjaiban felállított IV. zászlóalj, mely honvédzászlóalj hadrendi számot már nem kapott (az ezred I.-II.-III. zászlóalj 114.-115.-116. honvédzászlóalj megnevezéssel harcolt), szintén több "külsős" tisztet kapott kiegészítésként, élükön a zászlóalj parancsnokával. A tisztek között mindenképpen ki kell emelnünk Kolosy György századost. Kolosy György jelen volt Lamberg Ferenc császári biztos megölésénél 1848 szeptemberében (akkor még joghallgató volt, tehát nem katonaként volt jelen), hovatovább kardjával maga is lesújtott a grófra. Természetesen ezen tettéért a szabadságharc leverése után felelnie kellett: 1850 januárjában kivégezték. Emlékét Budapest III. kerületében a róla elnevezett tér őrzi (Kolosy tér).
 

A névsor alapvetően Bona Gábor munkái alapján készült ( Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-III., Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-II., Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban).

A képet Mihucz Péter rajzolta.

 A névsor nem teljes, pillanatnyi kutatási állapotot tükröz!

 


[1] Kossuth intézkedése nevezettek segélyezésére Kossuth összes művei XIV. kötet 170. oldal

 

Fsz Név Korábbi alakulat (alakulatok) Elért redfokozat a korábbi alakulatnál A 39. gyalogezredbe lépés ideje Elért rendfokozat a 39. gyalogezred kötelékében Zászlóalj Megjegyzás
1. Bassánt Lajos Bereg megyei nemzetőrzászlóalj hadnagy 1849 február 16.   I. zászlóalj 1849 július 18-án főhadnagy a 91. (97?) zászlóaljban
2. Deind(e)l Nándor (Ferdinánd) 2. Sándor gyalogezred, Mészáros hadigőzös honvéd, tizedes 1849 február      III. zászlóalj Kitűnik Buda ostrománál, ahol apja védőként harcolva esik magyar fogságba. A 3. osztályú érdemjelre terjesztik fel. A szabadságharc után a 9. huszárezredbe sorozzák be.
3. Desewffy Gyula Mór, cserneki és tarkeői 36. honvédzászlóalj, majd hadbíró Tiszafüreden hadnagy 1849 június 1.      
4. Gánóczy Flóris hadbíróság, 95. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 július 16. százados IV. zászlóalj Borosjenőnél tette le a fegyvert
5. Gömöry Pál Gömör megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj hadnagy 1849 július 1 főhadnagy IV. zászlóalj 1850 május 5-én besorozzák a 20. gyalogezredbe, ahonnan 1851 március 31-én szerelik le.
6. Grosschmidt (Máray) Zsigmond Mészáros hadigőzös hadnagy 1849 február főhadnagy III. zászlóalj 1849 őszén besorozzák a 7. gyalogezredbe, katonai pályáját Marosvásárhely térparancsnokaként fejezi be.
7. Kisfaludy Vince, kisfaludi Győri önkéntes nemzetőr, 34, gyalogezred hadnagy 1849 január 16. főhadnagy I. zászlóalj 1849 júliusától  tábori kórház parancsnok.
8. Kolosy György, mezőmadarasi 15. honvédzászlóalj, 71. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 július 1. százados IV. zászlóalj Részt vett Lamberg tábornok kivégzésében. A szabadságharc után bujkál, de elfogják és 1850. január 23-án kivégzik
9. Kosztolányi György 2. honvédzászlóalj   1849 április 21. számvevő hadnagy Számvevő iroda, Nagyvárad A szabadságharc után hadírnok a 39. gyalogezredben. 1849 szeptember 20-án leszerelik
10. Krudy Kálmán 17. honvédzászlóalj hadnagy   hadnagy III. zászlóalj A felső-tiszai harcokban a 39. gyalogezreddel vesz részt. Később fegyver- és ruházati felügyelő Nyíregyházán.
11. Kulczycki, Onufrius Rembowski őrnagy lengyel lövészzászlóalja, 34/I. zászlóalj főhadnagy 1849 augusztus 23 Komárom főhadnagy I. zászlóalj Komárom feladása után besorozzák  a 9. gyalogezredbe
12. Liptay Gyula Borsod megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj   1849 május 16 hadnagy III. zászlóalj később az I. hadtest törzsében szolgál
13. Martiny (Martinyi) Frigyes 3. honvédzászlóalj, 21. honvédzászlóalj,  őrnagy 1849 június közepe őrnagy IV. zászlóalj A megalakuló zászlóalj parancsnoka. A X. hadtest hadosztályparancsnokaként teszi le a fegyvert
14. Matavovszky Károly 7. könnyűlovas ezred hadírnok 1846 hadnagy debreceni hadfogadó iroda a szabadságharcban a 28. honvédzászlóaljban szolgál
15. Mattheides Károly 33. gyalogezred őrmester 1849 január 16.   szállítóház  
16. Omaszta István, rozváczi 15. huszárezred főhadnagy 1849 július      IV. zászlóalj  
17. Pálóczy László Mészáros hadigőzös őrnagy 1849 január 18. alezredes III. zászlóalj, ezredparancsnok Május 19-től Péterváradon az ezred parancsnoka. 
18. Perczel Ferenc, bonyhádi 30., 50., 61. honvedzászlóalj százados 1849 január 31. százados I. zászlóalj Buda ostrománál súlyos sebet kap, és május 26-án hősi halált hal.
19. Reményi (Hoffmann) Antal 1., 35., 68. honvédzászlóalj hadnagy 1949 május 31 százados I. zászlóalj III. osztályú érdeméremmel tűntették ki. 
20. Répássy Flórián Heves-Abaúj-Torna megyei osztály hadnagy 1849 július eleje   IV. zászlóalj Elesik a temesvári ütközetben 1849 augusztus 9-én
21. Sárkány Józsa Viktor 17. honvédzászlóalj, 18. honvédzászlóalj,  23. honvédzászlóalj hadnagy 1849 december 11. őrnagy I. zászlóalj Szeptembertől a zászlóalj parancsnoka. 
22. Sinvel János 51. gyalogezred, 9. határőrezred hadnagy 1848 december 21 főhadnagy II. zászlóalj Később a péterváradi katonai kórház parancsnoka. 1849 március 29-én kilép a honvédseregből. A szabadságharc után főhadnagy a 39. gyalogezredben.
23. Sztvorik Mihály 60. gyalogezred, Mészáros hadigőzös őrmester 1849 január    hadnagy III. zászlóalj A szabadságharc után, 1861 és 1863 között hadnagy az olaszországi magyar légiónál
24. Török Antal Flórián, csáfordi és jobbaházi 32. gyalogezred, 14. honvédzászlóalj, 97. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 július százados IV. zászlóalj  
Szerző (forrás): Kiss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.