császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es életutak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban V. A szabadságharc alatt a 39. gyalogezredbe kényszersorozott tisztek névsora

2017. May 7. 08:56

A szabadságharc elbukott. Hol it tették le a 39-esek a fegyvert? Mi lett később velük?

Az I. zászlóalj háborús szerepét jelzi, hogy a kezdetekkor 1140 főt számláló zászlóalj a fegyverletétel idejére, a harcoknak, valamint a Komáromnál kitört tífusz- és kolerajárványok következtében 140 főre apadt![1]  A komáromi fegyverletétel több lépcsőben történt, ezen belül a Dom Miguel az első napon, október 2-án tette le a fegyvert. Bár a zászló a császáriak kezébe került, annak szalagját a katonák szétvágták. Keiner főhadnagynak és Holló tizedesnek, ezreddobosnak köszönhetően két darabja Szatmárnémetibe került, ahol nagy becsben tartva őrizték azokat[2]. A vár  teljes átadása október 4-re valósult meg. Elvégeztetett.

                A II. zászlóalj Péterváradon tette le a fegyvert. Pétervárad feladása szeptember 7-én történt meg, miután Komáromhoz hasonlóan, küldöttek bizonyosodtak meg arról, hogy a magyar seregek letették a fegyvert. A zászlóaljnak az ostrom kezdetétől az erőd feladásáig 180 fős vesztesége volt halottakban és sebesültekben, így látható, hogy a szabadságharc alatt a II. zászlóalj messze a legkevesebb veszteséget szenvedte el az ezred többi zászlóaljaihoz képest.

                Az erőd kapitulációjánál a zászlóalj régi egyenruhájában sorakozott fel, és fegyelmezett, szabályos képet mutatott. A régi, császári zászló alatt sorakoztak fel, amiről eltávolították az annak magyaros jelleget adó nemzeti színű szalagokat, illetve újra feltűzték rá az 1836-ban, Karolina Auguszta császárnő által adományozott zászlószalagot. Ezután a zászlóalj esküt tett, majd útbaindították a stájerországi Pettauba (ma Ptuj, Szlovénia), ahol az újra megalakuló császári 39. gyalogezred magvát képezték.[3]

                A III. zászlóalj, amely annyi viharos ütközetben vett részt, látta a világosi mezőt. Ott a lőfegyvereiket kilőtték, majd megtisztították. Egy fegyelmezett haderő utolsó, automatikus parancsai között volt ez a parancs: a fegyvert meg kell tisztítani. Majd két-két zászlóalj között a csapatok egy üres helyet hagytak ki, és amikor elhangzott az utolsó, „Fegyvert gúlába!” vezényszó, a zászlóaljak, immár fegyvertelenül, a tőlük jobbra lévő üres helyen sorakoztak fel. Görgei Artúr Rüdiger orosz tábornokkal már esti szürkületben vonult el a lefegyverzett hadsereg sorai előtt. Sok ezer torokból harsant fel: Éljen Görgey!  És a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb alakja, a keménységéről híres, súlyos fejsebbel csatákat vezető tábornok egy percre lova nyakára hanyatlott… A III. zászlóalj keménységének jelképe, az el nem hagyott eredeti, császári zászlójuk Világosnál  is velük volt. A súlyos ütközeteket megjárt zászlóalj ugyanis bár kapott új honvédzászlót, nem volt hajlandó megválni a régitől, és továbbra is azt hordozta. Azt a zászlóalj Tiszafüreden Kossuth Lajos kérésére sem volt hajlandó lecserélni az új zászlóra. Hozzá kell tenni, hogy a napóleoni háborúkban annak rúdját két alkalommal is ellőtték! A hozzá fűződő viszonyukat jól jellemzi, hogy a világosi fegyverletételnél csak a kevesebb kötődéssel bíró honvédzászlót adták orosz kézre, míg a régi zászlót eltemették, és bár később voltak kezdeményezések előtalálására, ma is ott van eltemetve. Nem került ellenség kezébe.[4]

       A IV.  zászlóalj utolsó ütközete az 1849 augusztus 9-én lezajlott temesvári csata volt. Ezután már csak a borosjenői fegyverletétel következett…

Letörött hát a zászló, azonban a szenvedéseknek még nem volt vége. A korábban a császári haderőben szolgáló 39-esekre még további megpróbáltatások vártak. Bár sokan menlevéllel rendelkeztek (pl. a komáromi várfeladás egyik tárgyalási alapja volt a védők szabad elvonulása), a kényszersorozás sokakat utolértek.  A korábban császári szolgálatban álló tisztek alapbüntetése pedig a közlegényként való besorozás volt. Sokakat éppen saját ezredükhöz, a 39. gyalogezredhez soroztak be, melyet azonnal cseh területre indítottak el. Bár évekig nehéz sorban tengődtek az egykori veteránok, ne törjünk pálcát azonnal az osztrákok felett! Néhány év múlva rendelet tiltotta meg az egykori honvédek megkülönböztetését, és sokan a kiegyezés után katonai karriert is befutottak. De azért jellemző, hogy az 1850-es években előfordult, hogy csehországi várbörtönben 39-es katona volt őr, amikor a fogságot szenvedők között egykori 39-esek is senyvedtek… Azt is hozzá kell tennünk, hogy voltak, akiket nem kellett kényszerből sorozni. Beálltak ők maguktól is, mivel máshoz nem értettek, és több évtizede ették már a katonakenyeret.

A listából láthatjuk, hogy az 1850-es években a kényszersorozottak nagy részét leszerelték, illetve néhányan pénzzel megváltották magukat a szolgálattól. Sokan kivándoroltak, és közülük Rumbauer Gyula Róbert, aki 17 évesen már honvéd tüzér hadnagy volt, az északiak ezredeseként harcolt az amerikai polgárháborúban. Csupp József pedig tagja volt az 1864-67 között Mexikóban harcoló osztrák hadtestnek.

A névsor alapvetően Bona Gábor munkái alapján készült ( Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-III., Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-II., Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban).

 A névsor nem teljes, pillanatnyi kutatási állapotot tükröz!

Fsz Név Korábbi alakulat (alakulatok) Elért redfokozat a korábbi alakulatnál Besorozás ideje Elért rendfokozat Leszerelés ideje
1. Andrasits János 39. gyalogezred   1849 szeptember   1852
2. Bakos Gedeon 1. honvéd vadászezred hadnagy 1849 szeptember 1.   1852
3. Ballahetzky, Ferdinand 19. Schwarzenberg gyalogezred főhadnagy 1849 szeptember 2 (mivel a magyar oldalon 1848 decemberében megtagadja a szolgálatot, és internálják, belépése az ezredbe valószínűleg nem kényszersorozás, amit az is alátámaszt, hogy tisztként lép be) hadnagy 1849 október 1-én hal meg Prágában
4. Bankós László 2. és 35. honvédzászlóaljak hadnagy 1849 szeptember 1.    
5. Barna Ferenc 39.gyalogezred hadnagy 1851 október   megszökik, de 1853-ban elfogják, és 1855-ben 8 év várfogságra ítélik
6. Beke István 6. Württemberg huszárezred főhadnagy A szabadságharc után   A kiegyezés után főhadnagy a debreceni méntelepen, 1877-ben főhadnagyként vonul nyugdíjba
7. Benkner Gyula 34. honvédzászlóalj, 95. honvédzászlóalj százados 1849 szeptember 1. Temesvár százados 1861-ben a 13. huszárezred kapitányaként megy nyugdíjba
8. Berts Vilmos 19. honvédzászlóalj hadnagy 1849 december 26. őrnagy 1875 a 46. gyalogezred őrnagyaként
9. Bodiczky Gusztáv 16. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1.   1852
10. Bogyó Károly, tardoskeddi 13. gyalogüteg hadnagy 1849 augusztus 29. hadnagy 1859-ben lép elő hadnaggy, majd abban az évben leszerel
11. Boksay (Bogsai, Bocskai) Antal 39. gyalogezred, hajdúkerületi önkéntes nemzetőrzászlóalj, 53. honvédzászlóalj, 17. határőrezred hadnagy a szabadságharc után a 17. határőrezredbe sorozzák, ahonnan megszökik. A 39. gyalogezredbe 1854-ben sorozzák be   1854
12. Borsos János Mészáros hadigőzös, majs a Feldunai hadsereg tüzérsége hadnagy 1849 szeptember 7.   1855-ben megszökik
13. Bögels Róbert 39.gyalogezred, 25. honvédzászlóalj, pesti újonc-telep főhadnagy 1850 július 7   1851 szeptember 30.
14. Breitner József (Lajos) nemzetőr, majd a szegedi hadmegyeparancsnok segédtisztje hadnagy 1849 augusztus 29. őrmester 1859
15. Brüll Frigyes 39. gyalogezred főhadnagy 1850 február 1. őrmester 1854
16. Buday János 39. gyalogezred hadnagy 1851 január   1852
17. Caesar, Miksa 39.gyalogezred hadnagy a szabadságharc után visszaveszik hadnagyi rendfokozattal. 1848 végén Péterváradról átszökik a császári seregekhez Kapitány őrnagyi címmel 1876 nyugdíj
18. Czike József 62. Rurszky gyalogezred, komáromi várőrség hadnagy 1858-ban önként áll be ezred foglár őrmester 1876-ban nyugdíjazzák
19. Csizik Ferenc 19. Schwarzenberg gyalogezred, 65. honvédzászlóalj hadnagy Ismeretlen időpontban    
20. Csongrády János 37. Máriássy gyalogezred majd 74. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 2.   1852
21. Csorba Ágoston 35. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1.   1857
22. Csuka Mihály 39. gyalogezred, szegedi térparancsnokság, debreceni térparancsnokság, derecskei katonai kórház százados   százados 1859
23. Csupp József 60. Wasa gyalogezred majd 120. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 2.   1854, de még ebben az évben önként beáll a 32. gyalogezredbe. Onnan 1862-ben elbocsájtják. 1864 és 1867 között Miksa császár mexikói expedíciós hadtestjének katonája
24. Damböck, Alexander tiroli vadászzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 2.   átáprilis 30-án szerel lekerül a 4. dragonyosezredhez, és 1851 
25. Daray József utászkar hadnagy 1849 szeptember 1.   1857-ben még szolgál
26. Domokos Dénes (Gusztáv) 39. gyalogezred, 1. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 szeptember 7.   1850
27. Draskovich Ferenc 4. honvédzászlóalj százados 1849 augusztus 28. hadnagy 1854-ben megfosztották rangjától
28. Elekes György János 39.gyalogezred hadnagy 1849 szeptember 7. őrmester 1855-ben rokkantként
29. Fading, Florian honvéd tüzérség százados 1849 szeptember 2.    
30. Farkas Lajos, dorogi 53. honvédzászlóalj százados 1850 július   1856
31. Fehér Károly Csongrád megyei önkéntes zászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29.   1851
32. Fráter Ágoston, ippi, érkeserűi és bélmezei 11. és 67. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 2.   1850
33. Füzi (Füzy) Dénes, homoród-karácsonfalvi honvéd tüzérség százados 1849 szeptember 2.   1852
34. Füzi József, homoród-harácsonfalvi 15. Mátyás huszárezred hadnagy 1849 szeptember 2. őrmester 1856
35. Gablenz, Ferenc 39. gyalogezred hadnagy 1850 május 17. Zágráb főhadnagy 1860-ban a 11. huszárezredtől
36. Gaibel Vilmos német légió százados 1849. szeptember 1. őrmester 1859
37. Gangl Lipót 13. Hunyadi huszárezred hadnagy 1849 október 7. őrmester 1854
38. Gáspár Lőrinc (Ferenc) 39. gyalogezred, 36. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 7. őrmester  Foglár őrmesterként hal meg 1850 augusztus 4-én Teresienstadtban (Terezín, Csehország).
39. Gonday Mátyás 39. gyalogezred hadnagy     a szabadságharc után rövid ideig hadírnok a 39. gyalogezredben
40. Grossinger József 3. majd 2. utászzászlóalj hadnagy 1850 január   1859-ben a 47. gyalogezredtől szerel le.
41. Haas (Haáz) Károly Ágoston 42. honvédzászlóalj, vezérkar, 138. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 augusztus 28. hadnagy 1854
42. Hant György 37. gyalogezred, 38. honvédzászlóalj, 67. zászlóalj főhadnagy 1849 augusztus 28. őrmester 1851
43. Hartmann Sándor 60. gyalogezred, 90. honvédzászlóalj százados 1849 szeptember 2. főhadnagy 1881 nyugalomba vonult
44. Horváth Antal, dralepszkai 10. honvédzászlóalj, 30. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29.    
45. Horváth József 13. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 augusztus 29.   1852
46. Hőke László tüzérség hadnagy 1849 augusztus 29. őrmester 1853-ban 500 forint megfizetése ellenében leszerelik
47. Izsépi Miklós, nagyisépi     1849 augusztus 26   1854
48. Jankovics Antal 67. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29. őrmester 1857
49. Jeszenszky Péter 30. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29.   Meghal Könnigrätz-ben 1849 december 27-én.
50. Jeszenszky Zsigmond, kisjeszeni és folkusfalvi 16. honvédzászlóalj százados 1849 szeptember 2.   Lugosnál teszi le a fegyvert
51. Kaiser, Jakob szekerészkar hadnagy 1849 ősze után   A szabadságharc után, Vidinből visszatérve sorozzák be.
52. Kanizsay (Kanyuscsák) József 63. honvédzászlóalj, hadügyminisztérium, 43. honvédzászlóalj főhadnagy A fegyverletétel után   1853
53. Kanyuk János 39. gyalogezred, 111. honvédzászlóalj százados 1854   1855
54. Kás(s)sa Antal Csongrád megyei önkéntes lovasosztály, 5. Radetzky huszárezred hadnagy 1849 augusztus 30 tizedes 1852-ben tizedesként szerel le a 10. huszárezredtől
55. Katona József 39. gyalogezred hadnagy 1850 december 14 tizedes 1859
56. Kémery Pál 39. gyalogezred, 25. és 97. honvédzászlóalj hadnagy 1850 március   1851
57. Kirilla Tivadar 69. és 16. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1. főhadnagy 1862
58. Kisorbán László 28. és 101. honvédzászlóalj hadnagy 1854   1856
59. Kmosko Lajos 4. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 30 őrmester 1859
60. Kontantics Pál Zrínyi önkéntes csapat, 35. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1. őrmester 1859
61. Kosztolányi György 2. honvédzászlóalj, 39. gyalogezred nagyváradi számvevő iroda hadnagy A fegyverletétel után hadírnok 1849 szeptembe 20.
62. Kováts József 39.gyalogezred, 101. honvédzászlóalj hadnagy 1850 január   1855
63. Kremer (Kraemer, Krämer) József 35. Zrínyi honvédzászlóalj hadnagy A szabadságharc után    
64. Kredenics Ferenc nemzetőr, majd a tüzérségnél szolgál főhadnagy A szabadságharc után   1854
65. Krucsay (Krutsay) Antal 39.gyalogezred, 101. honvédzászlóalj százados A szabadságharc után őrmester 1856
66. Lászlóffy (Lászlófi) Károly 69., 16.honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1.   1859
67. Leopold József Hunyadi önkéntes csapat   1849 szeptember 1. tizedes 1859
68. Lichtbraun Káin (Sándor) 39. gyalogezred hadnagy 1851 június    
69. Limbek (Limbeck) Rezső (Rudolf) 5. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1.   1855
70. Lind János 39. gyalogezred, 5. honvédzászlóalj hadnagy 1850 április    
71. Lovas Ábrahám 1. 12 fontos üteg hadnagy 1849 augusztus 29.   1851
72. Majthényi Lajos, kesselőkeői 16. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 szeptember 2. hadnagy 1860
73. Maléter Sándor 12. gyalogezred, 60. gyalogezred főhadnagy 1849 szeptember 2. őrmester 1853
74. Markusovszky Gusztáv József 2., majd 3. utászosztály százados 1849 szeptember 1.   1851
75. Mecséri Gyula, mecséri kőszegi járás nemzetőrzászlóalja, hadbíróság Debrecen, tüzér parancsnokság Nagyvárad főhadnagy 1849 augusztus 30.    
76. Mihály Vince 128. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29.   1859
77. Molnár Péter 4. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1. őrmester 1857
78. Nádházy János 39. gyalogezred hadnagy 1850 január   1856
79. Nagel József 39. gyalogezred, péterváradi utászosztály százados 1855 február   1855 december 31
80. Nagy Károly, rápolti 39. gyalogezred, 59. honvédzászlóalj hadnagy  1849 augusztus   1851
81. Németh Ignác (János) 3. huszárezred, szekerészkar hadnagy 1849 szeptember 1.    
82. Orosz Mihály 39. gyalogezred, 52. honvédzászlóalj hadnagy 1853   1859
83. Ott, Andreas tiroli vadászszázad százados 1850 január 1.   Megszökik, és később az olaszországi magyar légióban szolgál, végül 1863-ban a lengyel felkelésben hősi halált hal.
84. Pálinkás Imre 4. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 augusztus 28. őrmester  
85. Palugyay Lajos 2. honvédzászlóalj , 27. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29.   1850 január 13 hal meg Könnigrätz-ben
86. Palzmann Frigyes 19. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 28.   1850 január 13 hal meg Könnigrätz-ben
87. Perlaky Géza, perlaki 13. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1.   1852
88. Plathy István, turóczvidéki és nagypalugyai 2. honvédzászlóalj, 33. honvédzászlóalj őrnagy 1849 szeptember 1.   1855
89. Pokomándy György nemzetőr tüzérség, Csongrád megyei önkéntes zászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29.   1853
90. Pollák Samu (János) 19. honvédzászlóalj   1849 augusztus 28. hadnagy 1858
91. Rinkovich (Rinkevic), József 2. dzsidásezred, 38. honvédzászlóalj, 67. zászlóalj főhadnagy 1849 szeptember 1.   Lengyelként az aradi várőrségtől áll át a magyar oldalra
92. Rombauer Róbert honvéd tüzérség főhadnagy 1849 szeptember 1.   1850. 1851-ben emigrál az Egyesült Államokba, és az amerikai polgárháborúban az északiak ezredeseként szolgál.
93. Rusits Ádám 48. gyalogezred, 35. Zrinyi honvédzászlóalj főhadnagy 1849 szeptember 2. őrmester 1878-ban törzsfoglár őrmesterként megy nyugdíjba
94. Saitler Ferenc 39. gyalogezred, nagyváradi kórház hadnagy 1849 őrnagy A császári hadbíróság felmenti, és hadnagyként tér vissza az ezredhez
95. Schedel (később Sédy) Gyula György honvéd tüzérség hadnagy 1849 szeptember 1. őrmester Temesváron sorozzák be a 39. gyalogezredhez. Később más alakulatoknál szolgál.
96. Schenkenwald, Josef 39. gyalogezred főhadnagy   hadírnok 1853-ban rokkantként menházba helyezik
97. Sebestyén György 39. gyalogezred főhadnagy 1850   1855
98. Seidl, Florian honvéd tüzérség főhadnagy 1849 szeptember 1. őrmester 1851 lefokozzák
99. Selindy Ferenc 39. gyalogezred, 120. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 7 Pétervárad   1852
100. Semsey Lajos, semsei 2. bárfai nemzetőr zászlóalj, 41. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 2. Borosjenő   1852
101. Simoncsics Zsigmond, banjalukai 49. honvédzászlóalj, 46. honvédzászlóalj hadnagy 1849 október  Komárom hadnagy  
102. Soltész Géza (Viktor) 38. honvédzászlóalj, 41. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 augusztus 28.   1852
103. Somosy Imre nemzetőrség hadnagy 1849 szeptember 1.   1851
104. Springer József 34. honvédzászlóalj hadnagy 1850 február 21. őrnagy A 22. gyalogezredhez sorozzák be, majd átkerül a 39. gyalogezredbe. 1879-ben őrnagyi címel megy nyugdíjba.
105. Steiner Ágoston 4. dzsidásezred, 32. gyalogezred, szegedi katonai kórház, 11. huszárezred hadnagy 1849 szeptember 2. hadírnok 1853
106. Stelczer Mihály, felsőeöri   hadnagy 1849 szeptember 1. Viágosnál teszi le a fe.   1852
107. Szabó János 39. gyalogezred, 36. honvédzászlóalj, hódmezővásárhelyi újonctelep, 148. honvédzászlóalj hadnagy 1852 április    
108. Szemerey József 39. gyalogezred, 105. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember   1852
109. Szilágyi János 39. gyalogezred, 2. honvédzászlóalj, 33. honvédzászlóalj, székesfehérvári honvédzászlóalj főhadnagy 1850 július     1852
110. Szontágh Boldizsár (Antal), iglói és zabari 19. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 augusztus 28.   1852-ben pénzért megváltja magát
111. Tamás Lajos 11. huszárezred főhadnagy 1849 szeptember    
112. Török Sándor 3. honvéd vadászezred hadnagy 1850 január tizedes 1858
113. Ulber Mátyás 35. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 1.   1851
114. Ünnep Mihály 39. gyalogezred hadnagy  1850 február   1852
115. Váray (Dolezsák) János 9. honvédzászlóalj, 35. honvédzászlóalj hadnagy A fegyverletétel után    
116. Verebély Sebestyén 39. gyalogezred, Tüzérségi Főhadszer Hivatal főhadnagy 1849 szeptember 11   1853
117. Viszanik László 39. gyalogezred főhadnagy 1849 október   1850-es évek közepe
118. Voith József 11. honvédzászlóalj, 67. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 29. őrmester 1857
119. Wehle (Vehle) Károly 2. utászzászlóalj százados 1849 szeptember 2.    
120. Zombory László (Lipót), tarczali honvéd tüzérség, 1. honvéd vadászezred, Kossuth 30 fős vadászszakasza főhadnagy 1849 szeptember 1.    


[1] Mayer, Ferdinand: Geschichte des K. K. Infanterie-regimentes Nr. 39 Bécs, 1875 433-34. oldal

[2] Mayer, Ferdinand: Geschichte des K. K. Infanterie-regimentes Nr. 39 Bécs, 1875 434. oldal

[3] Mayer, Ferdinand: Geschichte des K. K. Infanterie-regimentes Nr. 39 Bécs, 1875 435. oldal

[4] Kerekes Zoltán: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadi zászlói Hadtörténelmi Közlemények 1971 4. szám 330. oldal

Szerző (forrás): Kiss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.