császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es gránátosok

granatos-1848.jpg
Fotó:
2023. november 19. 10:39

   A 39. gyalogezred megalakításakor a rendszeresített állománytáblának megfelelően gránátos alegység felállítása is megtörtént. A gránátos katonák a korszak elit katonáinak számítottak, alegységeiket harcedzett, magas termetű és erős testalkatú katonákkal igyekeztek feltölteni. Bár az elnevezésüket adó kézigránátokat hamarosan kivonták a használatból, medvebőr kucsmájukkal, illetve alkalmazási módjukkal továbbra is kitűntek a többi alegység közül.

   Mivel a rendszeresített széles karimájú kalap akadályozta a dobást, illetve azt megelőzően a puska hátra helyzetbe vételét, az említett medvebőr kucsma került rendszeresítésre, és lett a gránátosok egyfajta védjegye szerte a világon. Természetesen a 39-esek esetében is így történt, egészen a gránátos alegységek megszüntetéséig.

   A gránátosokat jellemzően a legnehezebb és legveszélyesebb feladatokra alkalmazták, így gyakran ők törtek be az ellenséges erődökbe elsőként, vagy őket vetették be az adott ütközet áttörési pontján. Ennek megfelelően a 39-es gránátosok számtalan kiemelkedő tettet hajtottak végre.

   Az ezred megalakításakor érvényben lévő Daun-féle szervezés szerint a gyalogezredek 4 zászlóaljból álltak, egyenként 4-4 századdal. Ezen felül minden ezred két gránátos századdal is rendelkezett.[1]

 

Alegység

Beosztott századok

Teljes létszám

Ezredtörzs

 

36

Gránátoszászlóalj

1.,2. gránátosszázad

200

Tulajdonosi zászlóalj

4 század

543

Ezredesi zászlóalj

4 század

543

Alezredesi zászlóalj

4 század

543

1. őrnagyi zászlóalj

4 század

543

Összesen

18 század

2408

 

   Ezeket a gránátos századokat az ezredeik a gyakorlatban nem alkalmazták, mivel azokat hadjáratokban más gránátos osztályokkal összevonva kerültek bevetésre. Így a 39. gyalogezred gránátos századai (a gránátos osztály) toborzási, és ellátási ügyekben érintkeztek anyaezredükkel. Az említett módon létrejött gránátos zászlóaljak parancsnokául általában a gránátos osztályok rangidősét nevezték ki, aki alezredesként vezette a zászlóaljat.

Az 1. gránátos század 1757. július 16-án indult el a mai Csehország területére, hogy csatlakozzon a hétéves háború harcaihoz.

A gránátososztály alárendeltségét a hétéves háború utáni években az alábbi táblázat foglalja össze[2]:

 

Év

Elnevezés (a parancsnok neve után)

A gránátoszászlóalj osztályait adó ezredek hadrendi száma

1769

Ghillany

31., 32., 39.

1770

Ghillany

31., 32., 39.

1774

Ghillany

31., 32., 39.

1775

Ghillany

53., 32., 39.

1779

Ernst

39., 33.

1781

Ernst

39., 33.

1784

Ernst

39., 33., 52.

1790

Ernst

39., 33., 52.

   Az ezred I. zászlóalja és a gránátos század részt vett  Schweidnitz ostromában, ahol a gránátosok átestek a  tűzkeresztégen. Az 1757 november 11-ről 12-re virradó éjszakai rohamban, melyet az erőd III-as és IV-es védőműve ellen hajtottak végre, a gránátosszázad került alkalmazásra. A rohamban a Daun és a württenbergi gránátosokkal együtt nyomultak előre, támogatva egy gyalogos zászlóaljjal.  Ennek a csoportnak a támadása hozta a legkönnyebb győzelmet, hiszen a kijelölt rohamcélt lövés nélkül sikerült birtokba venni, és nem mellesleg az abban lévő, zsákmányolt lövegeket azonnal a poroszok felé fordíthatták. Bár az ostromlók a városba betörni nem tudtak, sikerült beékelődni a védelmi rendszerbe. A városban pusztító tüzek hatása illetve a védelmi berendezések egy részének elvesztése a dezertálásokkal kiegészülve nem hagyott választási lehetőséget a védőknek, így Schweidnitz megnyitotta kapuit, és a védők letették a fegyvert[3].

   A győzelem oltárán a közvetlen harcérintkezésben részt vevő 1. gránátos század 55 főt veszített, amiből 10 fő volt a hősi halottak száma. A század, mely az ezred alegységei közül elsőnek esett át a tűzkeresztségen, több, mint 50 %-os veszteséget szenvedett ( 10 halott, 40 sebesült, és 5 fogságba esett katona[4]). Mindez jól mutatja a gránátosok alkalmazási elveit a későbbiekre nézve is. Ezek az alegységek általában a legelsők között kerültek bevetésre, gyakran valamely különösen fontos terepszakasz vagy erődelem elfoglalása érdekében. Bár ez magában hordozta az érdemek utáni gyorsabb felemelkedés lehetőségét, a veszteséglistákra történő felkerülés szempontjából is  komoly esélyekkel kecsegtetett.

   Még ugyanebben a hónapban, Breszlau-nál (régi magyar nevén Boroszló, ma Wroclaw, Lengyelország) kitűnt egy később magának nevet szerző gránátos katona. A harc során gróf Pálffy János ezredes ezredtulajdonos mögött állt egy 14 éves (!) közlegény, aki később különleges életutat futott be.Paxy (Paksy) Antal közlegény 1742-ben Nagyszombaton született (ma Trnava, Szlovákia), és katonai pályáját a 39. gyalogezred közlegényeként kezdte 1756-ban. Az ezredben 1768-ban gránátos káplár volt, és ugyanabban az évben a testőrség kötelékébe lépett. Kitűnt 1779. szeptember 13-án, amikor Schönbrunnban Mária Terézia veszélyes elestét megakadályozta, s jutalmul 100 dukátot, és évi 200 forint nyugdíjbiztosítást kapott. Nyugalomba vonult 1782-ben, s hamarosan elhunyt.[5]

 

A gránátos katonák felszerelése és fegyverzete a törzs folyosóján található tablókon megtalálható.[1] Nagy-L. István: A császári-királyi hadsereg 1765-1815 Szervezettörténet és létszámviszonyok Pápa, 2013 34. oldal

[2] Nagy-L. István: A császári-királyi hadsereg 1765-1815 Szervezettörténet és létszámviszonyok Pápa, 2013 113.-114.. oldal

[3] Meyer, 7.-8. oldal

[4] Meyer, 710. oldal

[5] tiszabeői Hellebronth Kálmán: A magyar testőrségek névkönyve 286. oldal

Szerző (forrás): Kiss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.