császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es tiszti névjegyzék 1918 (524 fő)

dscn1116-2.JPG
Fotó:
2022. december 4. 12:08

Ezúttal az ezred tisztjeinek 524 fős névjegyzékét nézheti át a kedves Olvasó.

   A névjegyzéket (HL 482. 12 d.) legnagyobb valószínűség szerint Csabai István százados állította össze, az általa tervezett Hadi Albumhoz . A lista nem teljes, de sok olyan tiszt neve szerepel benne, akik viszont nem kerültek be pl. a Lépes-Mátéfy-féle ezredtörténetbe. A névjegyzék összeállításakor többen már nem az ezred kötelékében szolgáltak, vagy éppen hadifogságban voltak, esetleg már elestek a harcokban.

1. Andrea Pompeus százados
2. Antalfy Lajos főhadnagy
3. Antal Béla főhadnagy
4. Alina Karl hadnagy
5. Ármány Ignác hadnagy
6. Agárdi Lajos hadnagy
7. Ahari Anton hadnagy
8. Armandola Hugó százados
9. Alföldi Ernő zászlós
10. Balku Sándor őrnagy
11. Bohncz Zoltán százados
12. Böhm Rudolf százados
13. Bezerédi Győző főhadnagy
14. Barna Tibor főhadnagy
15. Baudisch Alfréd főhadnagy
16. Beke Jenő főhadnagy
17. Bodonyi László főhadnagy
18. Blasszmann Miklós főhadnagy
19. Bleier Andor főhadnagy
20. Boros Miksa főhadnagy
21. Borotvás Baltazár hadnagy
22. Balogh Gyula hadnagy
23. Botos Gábor főhadnagy
24. Berger Alfréd hadnagy
25. Baczoni Sándor hadnagy
26. Bíró Béla főhadnagy
27. Bíró Barnabás hadnagy
28. Bittera Miklós főhadnagy
29. Balogh László hadnagy
30. Balla Lajos hadnagy
31. Boczkó Béla hadnagy
32. Dr. Bene Gyula főhadnagy
33. Balogh Sándor hadnagy
34. Budaházi Béla hadnagy
35. Boros Béla hadnagy
36. Boczán László hadnagy
37. Boros I. Sándor hadnagy
38. Bárdos Imre hadnagy
39. Berán Rudolf hadnagy
40. Boór József hadnagy
41. Dr. Brück Ferdinand főhadnagy
42. Bezsán Gábor zászlós
43. Balogh A. Mihály hadnagy
44. Barabás András hadnagy
45. Bálint (Berger) Győző hadnagy
46. dr. Baráth Elemér zászlós
47. Boros II. Sándor hadnagy
48. Bárány Tibor hadnagy
49. Balkányi Pál hadnagy
50. Dr. Baron László főorvos
51. Bába Imre zászlós
52. Berényi Béla zászlós
53. Baleler Rudolf  
54. Baudisz Lajos zászlós
55. Báthory Sándor hadnagy
56. Csiszár Sándor főhadnagy
57. Dr. Csabai István százados
58. Csorba Géza hadnagy
59. Csapó András hadnagy
60. Csepinszki Béla hadnagy
61. Capra Rumulus hadnagy
62. Dr. Chirilba Viktor százados
63. Csige Sándor zászlós
64. Czászi Gábor zászlós
65. Csekey József zászlós
66. Cirányi (Citrom) Wilheim zászlós
67. Csernovits Péter zászlós
68. Csapó István zászlós
69. Dominiq Erst ezredes
70. Domokos Jenő főhadnagy
71. Darvassy István főhadnagy
72. Dávid I. Ferenc hadnagy
73. Demény József főhadnagy
74. Dörre Ferenc hadnagy
75. Dobrohovy Ferenc hadnagy
76. Dávid András zászlós
77. Domonkos Ferenc hadnagy
78. Dörfler János zászlós
79. Dobi Bálint zászlós
80. Dancsenszky Pálh hadnagy
81. Darkó Dezső hadnagy
82. Erdőss Zoltán hadnagy
83. Elek Miklós főhadnagy
84. Engel Vilmos főhadnagy
85. Engel László főhadnagy
86. Ecsedi István főhadnagy
87. Imre András főhadnagy
88. Ember Lajos főhadnagy
89. Eidlicz Móric hadnagy
90. Erdei János hadnagy
91. Elek Ferenc hadnagy
92. Erős Béla hadnagy
93. Ecsedi János hadnagy
94. Erős Ferenc hadnagy
95. Ferenczy (Fischer) Nándor őrnagy
96. Frischeld Friedrich százados
97. Fischer Andor főhadnagy
98. Fiala Ernő főhadnagy
99. Flegmann Ödön főhadnagy
100. Fischer Béla zászlós
101. Friedman Dávid főhadnagy
102. Fischer Rudolf hadnagy
103. Földes Sámuel hadnagy
104. Fleischner Alfréd hadnagy
105. Fischer István hadnagy
106. Faragó Béla hadnagy
107. Fischer László hadnagy
108. Fodor István hadnagy
109. Fischer Béla zászlós
110. Frölich Ernő főhadnagy
111. Flóth Ödön főhadnagy
112. Frank László hadnagy
113. Faragó Pál Károly zászlós
114. Färber Jenő zászlós
115. Frohne Ede hadnagy
116. Foglsberger József zászlós
117. Fülöp Ödön zászlós
118. Friedmann Dezső hadnagy
119. Falk Félix hadnagy
120. Friedmann Lajos hadnagy
121. Faller Zoltán zászlós
122. Faragó Sándor hadapród
123. Faragó József zászlós
124. Fernbach Jakab hadnagy
125. Firbas Károly orvos
126. Fehérvári József zászlós
127. Fehér Miklós zászlós
128. Farkas József hadnagy
129. Gömöri Árpád százados
130. Gustovits Artúr százados
131. Görtz Artúr főhadnagy
132. Gerčič Franz zászlós
133. Gájássy János hadnagy
134. Gál Ferenc hadnagy
135. Gaál Zsigmond hadnagy
136. Gombácsy Sándor hadnagy
137. Gönczi Sándor zászlós
138. Gáti Sámuel hadnagy
139. Gecsey Viktor hadnagy
140. Gránát Ernő zászlós
141. Grósz László zászlós
142. Grósz Imre hadnagy
143. Grósz Péter hadnagy
144. Gerdetz György zászlós
145. Grósz Hermann zászlós
146. Grünfeld Sándor orvos
147. Gruner Zoltán zászlós
148. Gerhardt Gaston őrnagy
149. Gargya Géza zászlós
150. Grósz Emil hadnagy
151. Grunner Károly hadnagy
152. Hiltl Josef ezredes
153. Höbel Alfred főhadnagy
154. Hedrich Rudolf őrnagy
155. Hiller Rudolf őrnagy
156. Hermann Géza százados
157. Herditzky Jenő főhadnagy
158. Herbert Ferenc főhadnagy
159. Harmati Pál főhadnagy
160. Hollós Károly főhadnagy
161. Hunyadi Vass Gergely főhadnagy
162. Hoffmann Lajos főhadnagy
163. viski Héder János zászlós
164. Huszár Nándor hadnagy
165. Hadházi Ferenc hadnagy
166. Hufnágel Rudolf hadnagy
167. Horváth Lajos hadnagy
168. Hajdu Sándor zászlós
169. Hegedűs Jenő főhadnagy
170. Hajdu Zoltán hadnagy
171. Havas Pál hadnagy
172. dr. Hajdu Lajos orvos
173. Heves Sándor hadnagy
174. Hönig Móric zászlós
175. Hoffmann Richárd hadnagy
176. Harsányi György hadnagy
177. Hevesi József hadnagy
178. Hatvani Sándor zászlós
179. Hankovits Ferenc hadnagy
180. Hynek Franz ?
181. Hoffmann Imre zászlós
182. Henter Károly zászlós
183. Hóza Dániel zászlós
184. dr. Hellmann Ottó zászlós
185. Hajdu Lajos hadnagy
186. Hirschmann Miklós zászlós
187. Hermann … ?
188. Jenei János főhadnagy
189. dr. Jakobovits József főhadnagy
190. Jakubik József főhadnagy
191. Jóvér Antal főhadnagy
192. Janka Ferenc főhadnagy
193. Józan István hadnagy
194. Jassik István hadnagy
195. Jakab Ernő főhadnagy
196. Illés István hadnagy
197. Jakobovits Ferenc hadnagy
198. Jámbor Ferenc hadnagy
199. Janó József zászlós
200. Janovitz Dezső hadnagy
201. Jakó Dénes  
202. Klein Zoltán főhadnagy
203. Klein László ezredes
204. Kindlovits József százados
205. Kinzl Gyula főhadnagy
206. Kiss Lajos főhadnagy
207. dr. Kremmayer Károly százados
208. Kovács II. Lajos főhadnagy
209. Kursinszky Kálmán főhadnagy
210. Komlósi László főhadnagy
211. Konrád Alvis főhadnagy
212. Kállai Géza főhadnagy
213. Kecskés József hadnagy
214. Kovássy Miklós hadnagy
215. Kovács János hadnagy
216. Kálmán Imre hadnagy
217. Kovács Gyula hadnagy
218. Klein Ármin hadnagy
219. Kiss Ernő hadnagy
220. Kovács József hadnagy
221. Kutassy Jenő hadnagy
222. Karakas Zsigmond hadnagy
223. Kutassy Sándor hadnagy
224. Kuncze Jenő hadnagy
225. Keiner József hadnagy
226. Kerekes Béla hadnagy
227. Kovács István hadnagy
228. Kiss Sándor hadnagy
229. Kliment András hadnagy
230. Kőrösi Gábor hadnagy
231. Kiss Emil hadnagy
232. Kovács Ferenc hadnagy
233. Király László hadnagy
234. Kovács Gábor zászlós
235. Krausz Lázár hadnagy
236. Kondor ferenc hadnagy
237. Karpelics Jenő hadnagy
238. Kövér Sándor zászlós
239. Klein István zászlós
240. Kulcsár József hadnagy
241. Krauze főhadnagy
242. Dr. Kanitz Izidor  
243. Lajbek József százados
244. Liebich Ferenc százados
245. Lederer József főhadnagy
246. Lukács Gyula főhadnagy
247. Lederer Róbert főhadnagy
248. Lovass Béla főhadnagy
249. Lipcsey László főhadnagy
250. Lázárovits Miklós hadnagy
251. Lederer József hadnagy
252. Lusztbaum Béla hadnagy
253. Löblovits József hadnagy
254. Laczkó József hadnagy
255. lakatos József hadnagy
256. Lovász József zászlós
257. Literathy Elek hadnagy
258. dr. Lévai József orvos
259. dr. Lamberg Haus orvos
260. Ledniczky József hadnagy
261. Lépes Győző százados
262. László Béla ?
263. Müller Emil őrnagy
264. Martinovszky Antal százados
265. Million Richárd százados
266. Müller Artúr százados
267. Matiegka Vilmos százados
268. Moricz Bertalan főhadnagy
269. Munkácsy József hadnagy
270. dr. Mikuličič Vinko főhadnagy
271. Marschall Mátyás főhadnagy
272. Moser Rudolf (Rezső) főhadnagy
273. Márer Jenő hadnagy
274. Markovits László hadnagy
275. Mági Lajos hadnagy
276. Mági Ferenc zászlós
277. Markovits Sándor hadnagy
278. Mihályi Jenő főhadnagy
279. Misselbacher Jábos hadnagy
280. Mózes Artúr hadnagy
281. Magyari Kálmán hadnagy
282. Mayer Elemér hadnagy
283. Munkácsy György zászlós
284. Malomsoky László zászlós
285. Márton László zászlós
286. Milotai István zászlós
287. Moussong Dezső zászlós
288. Malatinszky József hadnagy
289. Morvay Húgó zászlós
290. Molnár Gusztáv zászlós
291. Muzsik Tibor zászlós
292. Moskovits József  
293. Markovits Lajos zászlós
294. Morvay Béla őrnagy
295. felsővályi Nagy Frigyes őrnagy
296. Nébel ádám őrnagy
297. Novobatzky Béla főhadnagy
298. Nyilas István főhadnagy
299. Németh István főhadnagy
300. Nagy Gyula főhadnagy
301. Nemes Viktor hadnagy
302. Nikodémusz Antal hadnagy
303. nagy Sándor hadnagy
304. Németh István zászlós
305. Nagy Kálmán hadnagy
306. Nagy Károly zászlós
307. Nikodémusz Lajos hadnagy
308. Nagy László hadnagy
309. szalintai Nagy László hadnagy
310. Nagy II. Sándor zászlós
311. Nagy Lajos zászlós
312. Nagy Kálmán hadnagy
313. Nagy Jenő zászlós
314. Nyíri Gyula hadnagy
315. Oborzil Zoltán hadnagy
316. Orosz Árpád hadnagy
317. Országh Miklós zászlós
318. Oborgessel Imre zászlós
319. Popovits Konstantin főhadnagy
320. Penyigey Sándor százados
321. Pintér ferenc százados
322. Postl Rudolf százados
323. Piszkay Árpád százados
324. Pokorny Dániel százados
325. Prokopovits Leó százados
326. Pribil József főhadnagy
327. Pintér Sándor főhadnagy
328. Peinlich Béla főhadnagy
329. Pintér Pál főhadnagy
330. dr. Papp Lénárt főhadnagy
331. Papp Gyula főhadnagy
332. Pesti Lajos főhadnagy
333. Pálmai Elemér főhadnagy
334. Pokoly József hadnagy
335. Pásztor Ferenc hadnagy
336. Pinczés Fülöp hadnagy
337. Pestalics László hadnagy
338. Pollák Pál hadnagy
339. Perczel Kálmán hadnagy
340. Pollák Henrik Ottó hadnagy
341. Parti Mihály zászlós
342. Pražak Vencel hadnagy
343. Popovits Pompeius zászlós
344. dr. Pfanzagl József orvos
345. Pólya Kálmán zászlós
346. Pécsi György zászlós
347. Papp István zászlós
348. Polgár Károly zászlós
349. Palkovits Béla főhadnagy
350. Pásztor György hadnagy
351. Pich Ferenc főhadnagy
352. Redlich Ottó főhadnagy
353. Reitter Károly százados
354. Radó Lajos főhadnagy
355. Rybczak János főhadnagy
356. Risztics Artúr hadnagy
357. Radics Ervin százados
358. Royko Richárd százados
359. Riesz Miklós főhadnagy
360. Reiter Ármin főhadnagy
361. Róbert Béla főhadnagy
362. Risko Rudolf főhadnagy
363. Révész Béla hadnagy
364. Rácz Kálmán hadnagy
365. dr. Romanov Flórián hadnagy
366. dr. borosjenői Roncsik Jenő hadnagy
367. Ruttkai Aladár hadnagy
368. Rácz László hadnagy
369. Roncsik tibor hadnagy
370. Ronkai Gyula hadnagy
371. Réti Alajos hadnagy
372. dr.Révész Géza hadnagy
373. Rácz Ferenc hadnagy
374. Reményi Géza hadnagy
375. Röhling Miklós százados
376. Róth Ede főhadnagy
377. Reich Ármin hadnagy
378. Rosenfeld Ernő főhadnagy
379. Rónai Soma hadnagy
380. Resko János hadnagy
381. Rácz Imre hadnagy
382. Ralovich Ödön zászlós
383. dr. Rotter Béla orvos
384. Reichenfeld Dionüszosz zászlós
385. Radu Gyula zászlós
386. Rosenfeld Ödön hadnagy
387. Scholaster István hadnagy
388. Salamon (Soliman) Miksa zászlós
389. Sucher Alfonz főhadnagy
390. Starker Ferenc főhadnagy
391. Szluha Ferenc százados
392. Sill Ede százados
393. Szremácski Sándor százados
394. Strausz László százados
395. Szládek Barnabás hadnagy
396. Schuszter Ferenc főhadnagy
397. Scholaszter István hadnagy
398. sohay József százados
399. Szundy Sándor főhadnagy
400. Székely Sándor hadnagy
401. Stern Ferenc főhadnagy
402. Schweger Béla főhadnagy
403. Stolfa Károly hadnagy
404. Szabó Elek hadnagy
405. Szörényi Sándor hadnagy
406. Szabó Gábor hadnagy
407. Szoboszlai István hadnagy
408. Simon Andor hadnagy
409. Szabó Béla hadnagy
410. Székely Andor hadnagy
411. Schwartz Miksa hadnagy
412. Südi Sándor hadnagy
413. Sándor Pál hadnagy
414. Spitzer Lajos zászlós
415. Steinberger László hadnagy
416. Szabó István hadnagy
417. Steiner József hadnagy
418. Schwartz Sándor főhadnagy
419. Schneider István főhadnagy
420. Szász Pál hadnagy
421. Stefán Károly zászlós
422. Seidler Vince hadnagy
423. Stratilik Ferenc hadnagy
424. Simon árpád zászlós
425. Sarkady József hadnagy
426. Szász Ferenc zászlós
427. Szabó Sándor hadnagy
428. Szász János zászlós
429. Szepesi Gyula hadnagy
430. Sturm Jenő hadnagy
431. Szabó Gábor zászlós
432. Steier Dávid zászlós
433. Szepesi Vazul zászlós
434. Schreiber Menyhárt zászlós
435. Schwartz Hermann zászlós
436. Sándor Lajos zászlós
437. Szilágyi István zászlós
438. Szathmáry József hadnagy
439. Schwartz Dezső hadnagy
440. Seer József hadnagy
441. Strobach Alfréd zászlós
442. Sugár László zászlós
443. Szabó András zászlós
444. Szedlák László zászlós
445. Szabó Mihály zászlós
446. Steinbach Emil hadnagy
447. Sachenberg József  
448. Tornyos Ödön százados
449. Trigarszky Emil hadnagy
450. Thieszen Artúr főhadnagy
451. Tausch Árpád hadnagy
452. Tikos Béla főhadnagy
453. Tepes Ferenc hadnagy
454. Tóth János hadnagy
455. Tóth Lajos hadnagy
456. Trigarszky Rudolf hadnagy
457. Tóth Ferenc hadnagy
458. Thieszen Ernő zászlós
459. Tarcsi Sándor zászlós
460. Tarnyik Menyhért zászlós
461. Topalovic Pál, dr. orvos
462. Thau Éliás hadnagy
463. Tamássy Géza, dr. orvos
464. Unger Jenő százados
465. Kiss György, uzonyi dr. százados
466. Ujvári Sándor hadnagy
467. Ungvári József hadnagy
468. Uzsonyi Ferenc, dr. hadnagy
469. Ury Lajos hadnagy
470. Urbách Ernő hadnagy
471. Udvardy András hadnagy
472. Unger János zászlós
473. Wolff János ezredes
474. Waldherr Rudolf főhadnagy
475. Valentics Fülöp őrnagy
476. Waldhauser Rudolf százados
477. Virágh István főhadnagy
478. Weisz Ármin főhadnagy
479. Vinkler Jenő főhadnagy
480. Vitéz József főhadnagy
481. Wehli Rudolf főhadnagy
482. Waldner Károly főhadnagy
483. Weber Antal főhadnagy
484. Veress Béla hadnagy
485. Voith István hadnagy
486. Vas János hadnagy
487. Vásári Miklós hadnagy
488. Wickert Dániel hadnagy
489. Weinsel Dezső hadnagy
490. Vígvári László hadnagy
491. Vasas Béla hadnagy
492. Wohl Sándor hadnagy
493. Vlád Aurél főhadnagy
494. Varga Lajos hadnagy
495. Weisz Miklós hadnagy
496. Vermes András zászlós
497. Vallner Ferenc zászlós
498. Vernóczy Géza zászlós
499. Varga Ferenc zászlós
500. Weinfurtner jakab hadnagy
501. Vass Antal tábori lelkész
502. Varga Sándor zászlós
503. Weisz József zászlós
504. Varga József zászlós
505. Weisz Adolf zászlós
506. Varga Imre zászlós
507. Weisz Ferdinánd zászlós
508. Volki József hadapród
509. Zeitler Alajos főhadnagy
510. Zsuga Imre hadnagy
511. Zsürger Vince főhadnagy
512. Zong Ferenc hadnagy
513. Zolnai Mihály zászlós
514. Zoglauer Vilmos hadnagy
515. Zsíros József zászlós
516. Salamon … zászlós
517. Erdős Zoltán  
518. Koczinszky Ferenc őrnagy
519. Szentiványi István hadnagy
520. G. Szabó Zoltán zászlós
521. Gombos Lajos zászlós
522. Feldmesser  Imre hadnagy
523. Schinszky Ágoston főhadnagy
524. Benkő Béla zászlós
Szerző (forrás): Kiss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.