császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

A 39-es és 1848

beolvasas0026.jpg
Fotó:
2021. March 15. 04:32

Március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk. Ez a nap, és következményei megrengették a birodalmat, és természetesen a 39. gyalogezredre nézve is komoly következményekkel jártak. De hogyan is élte meg az ezred a viharos 1848-as évet?

               A későbbiek ismeretében nem meglepő, hogy néhány évvel korábban a Pesten állomásozó 39-eseket büntetésül a Délvidékre vezényelték. Az ok: a 39-es katonák magyar politikai mozgalmakkal való rokonszenve. Így talán mondhatjuk, hogy a 39  esetében már korábban megkezdődhetett a rebellis eszmék terjedése.

Az ezred alegységeinek helyőrségei 1848-ban[1]

Helyőrség

Alegység

Az ezred parancsnoksága

Pétervárad[2]

Az I. zászlóalj 1. és 3. osztálya

II. zászlóalj

Az I. zászlóalj 2. osztálya

Zimony

A III. zászlóalj 7. és 9. osztálya

Arad

A III. zászlóalj 8. osztálya

Szeged

Gránátos osztály

Buda

Hadfogadó iroda

Debrecen

Számvevő hivatal

Nagyvárad

Fiúnevelő intézet

Szatmár (Szatmárnémeti, ma Satu Mare, Románia)

 

               Bár az ezredet megfelelő távolságra távolították el a magyar ügyektől, több katona is járatta a pesti lapokat, így értesültek arról, mi történik Európában. Így tudtak március 15-ről is, és minden bizonnyal megindult az esélyek latolgatása.

               Az ezred vezetése érezte, hogy különös idők jönnek, így az ezred parancsnoka megpróbálta elérni, hogy a 39. gyalogezredet Itáliába vezényeljék, kivonva így a közelgő vihar elől, és megőrizve egységét. Azonban már késő volt…

               A haza veszélyben volt, de szerencsére a 39-es katonáknak nem kellett hazaszökniük, mint a huszároknak (bár két 39-es század igen komoly menettávolságot tett meg, míg sikerült csatlakozniuk a honvédsereghez). A péterváradi erőd falairól nézték fogcsikorgatva a szerbek által felégetett magyar falvak lángját. Aztán 1848. Pünkösd vasárnapján végre megérkezett a parancs, és a 39-es katonák felkészülhettek a magyarság védelmére. Másnap, 1848. július 12-én a 39. gyalogezred 10 századdal, tüzérséggel és lovassággal megerősítve megindult a karlócai szerb tábor ellen (3 századot elővédként alkalmazva). Hamarosan megtörtént a harcérintkezés, és teljes volt a győzelem a szerbek fölött. Azonban a 39-es katonák nem voltak elégedettek az erőd parancsnokságának fellépésével a szerbek ellen, és árulást sejtettek.

Az ezred Karlócánál jutalomra javasolt katonái[3]

Név

Rendfokozat

David Kräutner von Thatenburg

ezredes

Ludwig Appel

százados

Carl Elsner

százados

Franz Collig

főhadnagy

Franz Weinhengst

hadnagy

Gáspár Lőrinc

őrmester

Kortsmár Antal

tizedes

Tóth István

tizedes

 

               A nyár folyamán többször történt összecsapás a szerbekkel. Az időközben megalakuló Honvédség soraiba -amíg az engedélyezve volt – sok 39-es katona is átlépett, és talán nem csak azért, mert ott nagyobb volt az illetmény. Az idegen nemzetiségű tisztek kezdték elhagyni az ezredet, és lassan-lassan mindenkinek színt kellett vallani. Az ezred ezt megtette. Októberben fellázadt az erőd vezetése ellen, és így a péterváradi erőd a magyar kormány kezére jutott. Az év végén azok a tisztek, akik nem éreztek együtt a magyar üggyel, tömegesen hagyták el a 39. gyalogezredet. Meg kell jegyezzük, hogy voltak köztük magyarok is. A maradók között viszont voltak szép számmal idegen nemzetiségűek, akik nem hagyták el katonáikat, és a zászlót. Közülük sokan áldozták életüket a szabadságharcban…

               Akik más katonai szervezetekben folytatták a harcot:[4]

Fsz

Név

Rendfokozat a 39. gyalogezredben

Új alakulat (alakulatok)

Elért maximális rendfokozat az úl alakulatnál (alakulatoknál

Megjegzés

1.

Apátzay Pál

altiszt

50. honvédzászlóalj, hódmezővásárhelyi újonctelep

főhadnagy

 

2.

Aranyos József

őrmester

26., 50.honvédzászlóalj, 1. sz. hadikórház

százados

 

3.

Ábrahám Ádám

főszázados

debreceni gyalogos nemzetőrség

őrnagy

A debreceni hadfogadó iroda parancsnoka, majd a debreceni nemzetőrség első parancsnoka.  A szabadságharc után a hadbíróság halálra, majd várfogságra ítéli.

4.

Balogh Adolf, felsőócsai

önkéntesként szolgált 1846-ig,  1848-ban már nem katona

Bereg megyei önkéntes nemzetőr század

főhadnagy

 

5.

Balogh Gáspár

főhadnagy 1843-ig, 1848-ban már nem katona

temesvári nemzetőr zászlóalj, 58. honvédzászlóalj, pesti tábori kórház

főhadnagy

 

6.

Balogh Áron, krasznaczégényi

tizedes, 1848-ban már nem katona

Kraszna megyei nemzetőrség, 67. honvédzástlaój

százados

 

7.

Balogh László

tizedes

26. honvédzászlóalj

hadnagy

 

8.

Bancsov, Adolf

hadfi

I. hadtest vezérkara

százados

A bécsi katonai térképészethez van beosztva, és nem engedik át a honvédsereghez. A császári haderővel érkezik az országba, és 1849 januárjában átáll Klapka hadtestéhez

9.

Bangya Imre, illosfalvi

őrvezető, 1848-ban már nem katona

1. honvédzászlóalj, 35. honvédzászlóalj,

százados

1861-62-ben százados az olaszországi magyar légióban

10.

Bartha István

őrvezető

29. majd 59. honvédzászlóalj

főhadnagy

 

11.

Béressy (Béresi) Pál

tizedes 1845-ig, 1848-ban már nem katona

Szabolcs megyei nemzetőrség, majd önkéntes lovascsapat

főhadnagy

 

12.

Bernay Károly

hadnagy 1836-ig, 1848-ban már nem katona

9. honvédzászlóalj

főhadnagy, de kinevezését nem fogadja el

 

13.

Bíró (Schultz) József

tizedes

55. honvédzászlóalj

százados

 

14.

Body Imre

főhadnagy, 1848-ban már nem katona

szolnoki nemzetőrség, majd térparancsnokság

százados

 

15.

Bodoki József

altiszt

52. honvédzászlóalj, második 52. honvédzászlóalj

hadnagy

 

16.

Bohus György

tizedes

55. honvédzászlóalj

főhadnagy

 

17.

Boksay (Bogsai, Bocskai) Antal

1843-ig tizedes, 1848-ban már nem katona

hajdúkerületi önkéntes nemzetőrzászlóalj, 53. Bocskai honvédzászlóalj

hadnagy

1854 szeptemberében besorozzák a 39. gyalogezredbe, majd még abban az évben leszerelik

18.

Borsiczky Antal, borsiczi

önkéntes, 1848-ban már nem katona

8. honvédzászlóalj

százados

 

19.

Botka Lajos Pál, kislapási

őrmester

33. Gyulay gyalogezred, majd 101. honvédzászlóalj.

főhadnagy

1849 november 12-én besorozzák az 59. gyalogezredbe, ahonnan 1853-ban pénzen váltja meg magát

20.

Boxichevich, János, szokollóczi

százados

Baagoevich altábornagy mellett karsegéd

alezredes

1849 januárjában visszavonul a szolgálattól.  Perczel Mór 1849 márciusában, mint megbízhatatlant, kiutasítja Péterváradról.  A császári hadbíróság lefokozza.

21.

Bögels Róbert

tizedes

25. honvédzászlóalj, pesti újonc-telep

főhadnagy

1850-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1851-ben szerel le

22.

Buday Imre, beölsei

hadfi, 1848-ban már nem katona

balmazújvárosi rakrát, nyíregyházi újonctelep, 2. gyalogezred, komáromi várőrség

százados

 

23.

Butz ( később Bucz) Károly

alhadnagy

2. utászzászlóalj

százados

Aradon halálra ítélik, majd 10 év várfogságra, de 1852-ben szabadul.

24.

Collig (Kollig, Kollik) Ferenc

főhadnagy

68. honvédzászlóalj, 132. honvédzászlóalj, végül dandárparancsnok

 

1849 áprilisában, balamint Buda ostromakor az I. zászlóalj parancsnoka. A szabadságharc után várfogságot szenved.

25.

Csippik, Johann

hadnagy

28. honvédzászlóalj, 53. honvédzászlóalj

őrnagy

Aradon halálra, majd várfogságra ítélik.

26.

Csuha Antal, eördöghfalvi

őrnagy

aradi hadmegye parancsnoka, szegedi hadmegye parancsnoka, szegedi vár és hadifogolytábor parancsnoka, Pétervárad parancsnoka

vezérőrnagy

1809-től szolgált a 39. gyalogezredben. A szabadságharc után a hadbíróság lefokozza

27.

Csuha Péter, eördöghfalvi

hadfi tizedes, 1848-ban már nem katona

Ung megyei nemzetőrség, 22. honvédzászlóalj

százados

 

28.

Csuka Mihály

őrmester

szegedi térparancsnokság, debreceni térparancsnokság, derecskei katonai kórház

százados

A szabadságharc előtt az olasz deportáltak szegedi intézetében felügyelő. A szabadságharc után besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1859-ben századosként megy nyugdíjba.

29.

Dietrich, Anton

tizedes 1836-ig, 1848-ban már nem katona

28. honvédzászlóalj, debreceni katonai szállítóház, Arad vára

főhadnagy

 

30.

Domokos Dénes (Gusztáv)

szakaszvezető

1. honvédzászlóalj

főhadnagy

1849 szeptember 7-én besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1850-ben szerel le.

31.

Dorgay Károly

őrmester, 1848-ban már nem katona

nemzetőrség, Katona őrnagy erdélyi expedíciója, Szatmár megyei védzászlóalj

százados

 

32.

Duschek Ferdinánd

hadfi tizedes, 1848-ban már nem katona

nemzetőrség, 18. honvédzászlóalj

őrnagy

A katonai érdemjel III. osztályával tűntették ki

33.

Drisnyey Imre, marczinfalvi

őrmester, 1848-ban már nem katona

14. honvédzászlóalj

százados

1850 január 24-én besorozzák a 29. gyalogezredbe.

34.

Ercsey Lajos, mogyorókeréki

önkéntes, 1848-ban már nem katona

Bocskai csapat, 52. honvédzászlóalj, Tokaj térparancsnokság

százados

 

35.

Fedrigoni, Camillo

alszázados

nagyváradi rögtönítélő törvényszék, olasz légió, Országos Főhadparancsnokság

őrnagy

A szabadságharc utűn várfogságot szenved

36.

Fejér Károly, jeddi

tizedes, 1848-ban már nem katona

bánsági önkéntes század, 3. honvédzászlóalj

főhadnagy

1850-ben besorozzák a 61. gyalogezredbe, majd még abban az évben leszerelik

37.

Fekete Mihály

őrvezető 1840-ig, 1848-ban már nem katona

52. Bocskai honvédzászlóalj

hadnagy

 

38.

Fiala János

hadfi őrmester

9. honvédzászlóalj, 98. honvédzászlóalj

alezredes

A katonai érdemjel III. osztályával tűntették ki. A szabadságharc után emigrál. Az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán ezredesként harcol.

39.

Forró Elek, angyalosi

hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál

11. Székely huszárezred,

őrnagy

 

40.

Fónyad József

 

3. honvédzászlóalj

hadnagy

előző alakulatánál ágyúgolyótól megrokkan. 1849 márciusában számvevő hadnagy a 39. gyalogezred nagyváradi irodáján.

41.

Fráter Alajos

tizedes, 1848-ban már nem katona

22. Bihari nemzetőrzászlóalj, 55. honvédzászlóalj

százados

Az emigrációban Kossuth Lajos egyik testőre.

42.

Fráter Sándor, érkeserüi és bélmezei

hadfi

33. honvédzászlóalj

százados

 

43.

Gabányi István, olsói

tizedes

2. honvédzászlóalj 

százados

A 2. pesti zászlóalj betanítására 1848 tavaszán vezénylik. A szabadságharc után besorozzák a 49. gyalogezredbe

44.

Gammel István

hadírnok

Országos Ruházati Bizottmány

százados

A szabadságharc után hadbíróság lefokozza

45.

Gál László

főszázados

aradi nemzetőrség, bácskai hadtest, X. hadtest

ezredes

Aradion a nemzetőrség szervezője. Kitüntették a katonai érdemjel III. osztályával. A X. hadtest parancsnoka. A temesvári ütközetben szerzett súlyos sebesülésébe hal bel 1850-ben.

46.

Gáspár Lőrinc (Ferenc)

őrmester

36. honvédzászlóalj

hadnagy

1849 szeptember 7-én besorozzák a 39. gyalogezredbe. Foglár őrmesterként hal meg 1850 augusztus 4-én Teresienstadtban (Terezín, Csehország).

47.

Gázmán (Galzmann) Károly

tizedes

20. honvédzászlóalj, 52. honvédzászlóalj

százados

A szabadságharc után besorozzák a 9. huszárezredbe. 1890-ben ezredesként Pozsony térparancsnoka.

48.

Glós Hugó Sándor

őrmester

4. honvédzászlóalj

őrnagy

A szabadságharc után emigrál, majd hazatérése után besorozzák a császári haderőbe, ahonnan hadnagyként szerel le

49.

Golub (Gollub) József

tizedes 1844-ig, 1848-ban már nem katona

3. honvédzászlóalj, 122. honvédzászlóalj

főhadnagy

 

50.

Gottlieb József

őrmester

101. honvédzászlóalj

hadnagy

 

51.

Gózon Zsigmond

tizedes

89. honvédzászlóalj

hadnagy

1849 augusztus 25-én besorozzák a 17. gyalogezredbe, ahonnan 1855 május 20-án leszerelik.

52.

Grega András

hadnagy  

34. honvédzászlóalj, 29. honvédzászlóalj, Debrecen , Berettyóújfalu, Nagykőrös térparancsnokságai, 101. honvédzászlóalj, tábori kórház

százados

 

53.

Grősz Ferenc

őrmester

63. honvédzászlóalj

őrnagy

1850-ben besorozzák a császári haderőbe, majd a következő évben leszerel.

54.

Hagara László, magosligeti

tizedes, 1848-ban már nem katona

21. honvédzászlóalj

százados

 

55.

Halasy Lajos, dévaványai

zászlós, majd hadnagy

39. honvédzászlóalj

százados

1849 január elején jelentkezik a császáriaknál. A hadbíróság felmenti, és visszaveszik a császári haderőbe, ahol a 39. gyalogezredben folytatja pályáját.

56.

Hatvany József

tizedes 1838-ig, 1848-ban már nem katona

Máramaros megyei önkéntes zászlóalj

főhadnagy

1849 februárjában fogságba esik. 1849 március 3-án besorozzák a 61. gyalogezredbe. 1850 április 30-án eltűnt.

57.

Hermann Henrik

őrmester

51. honvédzászlóalj

százados

24 évig szolgált a 39. gyalogezredben

58.

Horváth Mihály

tizedes

56. honvédzászlóalj

hadnagy

Aradon 1849 augusztus 26-án besorozzák a 32. gyalogezredbe. 1855 június 9-én hal meg a szatmári katonai kórházban. A 39. gyalogezred péterváradi eseményeinek krónikása

59.

Hősfy (Hitsch) Lajos

hadfi, 1848-ban már nem katona

26. honvédzászlóalj

százados

1849 július 27-én, mint alakulatától távol lévőt, elítélik és kivégzik

60.

Hültl Móric

alhadnagy

34. honvédzászlóalj, hadügyminisztérium

százados

Várfogságot szenved

61.

Incze Sándor

tizedes, 1848-ban már nem katona

13. huszárezred

százados

 

62.

Irinyi Bertalan, irinyi

hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál

Ferdinánd huszárezred,

őrnagy

Aradon halálra, majd várfogságra ítélik.

63.

Jakabovits (Jakabfi) Lajos

tizedes, majd hadnagy

96. honvédzászlóalj

főhadnagy

1849 október 2-án besorozzák a 7. gyalogezredbe, ahonnan 1850 december 31-én elbocsátják.

64.

Jarosch, Károly

hadírnok

74. honvédzászlóalj

főhadnagy

1849 végén hadbírósági eljárás folyik ellene, de nem ítélik el

65.

Jármy Ágoston, szolnoki és magyardellői

őrmester, 1848-ban már nem katona

Bihar megyei onkéntes vadászcsapat, Zaránd megyei különítmény

százados

 

66.

Jelinek (Jellinek) Jakab

tizedes

péterváradi várőrség tüzérsége

hadnagy

 

67.

Jeszenszky János, nagyjeszeni

hadfi őrmester, 1848-ban már nem katona

nagykunsági önkéntes lovasszázad

százados

1849 májusában kilép a honvédseregből

68.

Kallós Albert, borzovai

önkéntes, 1848-ban már nem katona

10. honvédzászlóalj

főhadnagy

Meghal kolerában 1848 december 4-én

69.

Kanyuk János

őrmester

111. honvédzászlóalj

százados

1854-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan a következő évben leszerel

70.

Kassu Mihály

tizedes, 1848-ban már nem katona

1. Pest megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj (később 66. honvédzászlóalj)

százados

 

71.

Káyn Lajos

hadfi, 1848-ban már nem katona

nemzetőrség, 99. honvédzászlóalj

őrnagy

 

72.

Kémery Pál

tizedes

25. és 97. honvédzászlóalj

hadnagy

1850 márciusában besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1851-ben szerel le.

73.

Kerekes István

tizedes 1842-ig, 1848-ban már nem katona

106. honvédzászlóalj

főhadnagy (százados?)

 

74.

Khor Károly

hadfi, 1848-ban már nem katona

110. honvédzászlóalj

százados

A szabadságharc után besorozzák a 36. gyalogezredbe

75.

Kieszler Károly

tizedes, 1848-ban már nem katona

szegedi utászosztály, 41. honvédzászlóalj,

százados

 

76.

Kiszling Károly

hadnagy

3. honvédzászlóalj, aradi fegyvergyár

őrnagy

A szabadságharc után várfogságot szenved

77.

Kováts József

tizedes

101. honvédzászlóalj

hadnagy

A1850 januárjában besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1855-ben szerel le.

78.

Körtvélyes(s)y Ferenc

szakaszvezető

26. honvédzászlóalj

 

1848 december 28-án fogságba esett. 1849 január 18-án besorozzák a 61. gyalogezredbe, ahonnan június 16-án megszökik.

79.

Köszler, Johann

hadírnok

2. számú nagyváradi hadikórház

számvevő főhadnagy

 

80.

Krivacsich (Krivačić), Károly

alhadnagy

szegedi katonai kórház, óbecsei hadikórház, 103. honvédzászlóalj, 39/IV. zászlóalj

őrnagy

1849 július 2-tól a felálló IV. zászlóalj parancsnoka. Borosjenőnél teszi le a fegyvert. Várfogságot szenved.

81.

Krob (Korbai) Károly

önkéntes

111. honvédzászlóalj

hadnagy

A péterváradi erőd feladása után besorozák az 59. gyalogezredbe

82.

Krucsay (Krutsay) Antal

főhadnagy (tizedesből)

101. honvédzászlóalj

százados

A szabadságharc leverése után besorozták a 39. gyalogezredbe

83.

Kulin Imre

tizedes, 1848-ban már nem katona

Szatmár megyei önkéntes nemzetőrszázad

század

Hősi halált halt 1849-ben Erdélyben

84.

Kupás Pál

tizedes

50. Hunyadi honvédzászlóalj

hadnagy

1850 augusztus 10-én besorozzák a 32. gyalogezredbe

85.

Ladányi Dániel

1848-ban már nem katona

nemzetőrség, 4. honvédzászlóalj

százados

1849 elején leköszönt rangjáról

86.

Lednitzky Lajos, ledniczei

hadfi

7., 11., 44., 99. honvédzászlóalj

hadnagy

 

87.

Leiningen-Westerburg zu Alt-Leiningen, Karl, gróf

zászlós, 1848-ban már nem a 39. gyalogezredben szolgál

10. honvédzászlóalj, 19. gyalogezred, III. hadtest parancsnoka

vezérőrnagy

Aradi vértanúink egyike.

88.

Lehoczky Ákos

önkéntes, 1848-ban már nem katona

1., 30. honvédzászlóalj

hadnagy

 

89.

Lind János

tizedes

29. honvédzászlóalj

hadnagy

1850 áprilisában besorozzák a 39. gyalogezredbe

90.

Luger Ferenc

őrmester

26. honvédzászlóalj

százados

Buda bevételénél szerzett súlyos sebesülésébe hal bele 1849 június 11-én

91.

Lukácsi (Hutiray) Lajos, hutirai

hadnagy, 1848-ban már nem katona

7. honvédzászlóalj, 40. honvédzászlóalj

őrnagy

 

92.

Matavovszki Károly

hadnagy

28. honvédzászlóalj

százados

 

93.

Megyessy (Medgyessy) Károly

önkéntes, 1848-ban már nem katona

nemzetőrség, 22. honvédzászlóalj, hadügyminisztérium

százados

 

94.

Meiszlinger Sebő

1848-ban már nem katona

utászosztály, ruszkabányai hadianyaggyár

százados

 

95.

Mikes (Nagy) Dániel

őrmester

10. honvédzászlóalj

hadnagy

 

96.

Móricz Károly, técsői

hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál

13. Hunyadi huszárezred

őrnagy

Aradon halálra, majd várfogságra ítélik. Várfogságot szenved.

97.

Nagel (1848/49 Körmey) Ferenc

főhadnagy 

20. honvédzászlóalj

százados

1849 július 11-én jelentkezik a császáriaknál

98.

Nagel József

őrmester

péterváradi utászosztály

százados

Az ezred II. zászlóaljánál szolgált. Miután átépett utásznak, kiemelkedett Pétervárad védelmében

99.

Nagy Ezekiel, kézdivásárhelyi

hadnagy, 1848-ban már más alakulatnál szolgál

15. határőrezred, 1. határcédzászlóalj.

őrnagy

Halálra, majd várfogságra ítélik. Várfogságot szenved.

100.

Nagy Károly, rápolti

tizedes

59. honvédzászlóalj

hadnagy

1850-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1851-ben szerel le

101.

Nagy Samu (Soma)

tizedes

40. honvédzászlóalj, 3. székely határvadász zászlóalj

főhadnagy

 

102.

Naményi Antal

önkéntes, 1848-ban már nem katona

1. honvéd vadászezred, olasz légió, 3. vadászezred

főhadnagy

 

103.

Neskovits Demeter

alszázados

Weissl gránátos zászlóalj

századkapitány

1849 januárjában jelentkezik a császáriaknál. Folytatja katonai pályáját, amit a 64. gyalogezred ezredeseként fejez be

104.

Niedzielski, Tomasz, lovag

alhadnagy

őrnagy

25. honvédzászlóalj, 96. honvédzászlóalj

Az Amerikai Egyesült Államokba emigrál. Az amerikai polgárháborúban az északiak századosaként harcol.

105.

Nigrinyi István

őrmester, 1848-ban már nem katona

pesti, majd szegedi  katonai térparancsnokság

főhadnagy

 

106.

Nimmervoll, Franz

 

szabadkai, túrkevei katonai kórház

hadnagy

A szabadságharc után hadírnok, majd számvevő hadnagy a császári haderőben

107.

Novobátzky József

őrmester, 1848-ban már nem katona

3. honvédzászlóalj, hajdúszoboszlói kórház parancsnoka

százados

 

108.

Orosz Mihály

tizedes

52. honvédzászlóalj

hadnagy

1853-ban besorozzák a 39. gyalogezredbe Debrecenben, ahonnan 1859-ben szerel le

109.

Örvényi (1849.ig Oppinger) Vilmos (Lipót)

hadfi, 1848-ban már nem katona

nógrádi önkéntes nemzetőrzászlóalj, 51. honvédzászlóalj, 99. honvédzászlóalj

százados

 

110.

Palkovics István, szenkviczi

hadfi, 1848-ban már nem katona

2. honvédzászlóalj, 41. honvédzászlóalj, 96.honvédzászlóalj

százados

1849 decemberében besorozzák. 1860-ban, mint főhadnagy vonul nyugdíjba.

111.

Papp Prekop (Prikop)

közvitéz

40. honvédzászlóalj

hadnagy

 

112.

Paska (Páska) Lajos

tizedes

111. honvédzászlóalj

hadnagy

 

113.

Pánczél (Páncély, Pfanzelt) Károly, tomesti

százados, 1848-ban már nem katona

Krassó megyei gyalogos nemzetőrség

őrnagy

1848 szeptemberében leköszön.

114.

Pánthy György

alhadnagy

33/III. zászlóalj

százados

A II. zászlóaljnál szolgált

115.

Párvy (Párvi) István

tizedes, 1848-ban már nem katona

Országos Ruházati Bizottmány

hadnagy

 

116.

Peleskey János

szakaszvezető, 1848-ban már nem katona

38. honvédzászlóalj

hadnagy

 

117.

Petheő János, gyöngyösi

hadnagy

1. honvédzászlóalj

százados

A nagyszombati ütközetben fogságba esik.

118.

Péterffy Gyula, jagócsi

főhadnagy

Országos Nemzetőri Haditanács, 1. honvédzászlóalj, Hadügyminisztérium

őrnagy

1849 január elején Pesten jelentkezik a császáriaknál. A szabadságharc után lefokozzák, majd rehabilitálják és visszaveszik a császári seregbe.

119.

Pétery (Péterfi, eredetileg Bednartsik) Jakab

tizedes, 1848-ban már nem katona

Hont megyei önkéntes nemzetőrség, 1. Zólyom megyei honvédzászlóalj, Újházy vadászzászlóalj

százados

 

120.

Piringer, Karl Mathias

százados

eszéki térparancsnok

alezredes

A hadbíróság lefokozza.

121.

Pogány Károly, csébi

hadfi őrmester, 1848-ban már nem katona

szegedi vár

főhadnagy

 

122.

Rácz Sándor

hadfi őrmester. 1848-ban már nem katona

Hajdú kerületi lovas nemzetőrség, 68. honvédzászlóalj

őrnagy

 

123.

Ráday István, gróf

hadfi, 1848-ban már nem katona

4. honvédzászlóalj, 21. honvédzászlóalj, 102. honvédzászlóalj

százados

 

124.

Roditzky Ede

hadfi, 1848-ban már nem katona

1. honvédzászlóalj, miskolci szállítóház, miskolci újonctelep, Balogh őrnagy honvédzászlóalja

százados

 

125.

Rőzsényi (Podavanecz) Farkas

tizedes, 1848-ban már nem katona

30. honvédzászlóalj

százados

 

126.

Ruttner Károly

őrmester, 1848-ban már nem katona

105. honvédzászlóalj

százados

 

127.

Ruzitska Albert

őrmester

Preuszler őrnagy nemzetőrzászlóalja, 34/I. zászlóalj, debreceni térparancsnokság, 91. honvédzászlóalj

százados

 

128.

Ruzsák Lajos

gránátos tizedes, 1848-ban már nem katona

munkácsi nemzetőrség, 91. honvédzászlóalj, munkácsi várőrség

százados

 

129.

Rzeznitsek (Resnitsek) József

őrmester, 1848-ban már nem katona

26. honvédzászlóalj

százados

Világosnál tette le a fegyvert

130.

Schenowitz Frigyes

hadnagy

9. honvédzászlóalj, Hadi Főtanoda, 68. honvédzászlóalj, IX. hadtest törzs

őrnagy

Várfogságot szenved

131.

Scheravicza Antal

hadfi őrmester, 1848-ban már nem katona

oravicai nemzetőrszázad, délvidéki főparancsnokság

főhadnagy

 

132.

Selindy Ferenc

önkéntes

120. honvédzászlóalj

hadnagy

1849 szeptember 7-én besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1852-ben leszerel

133.

Seydl Ferenc

hadfi

61. gyalogezred, 122. honvédzászlóalj

százados

A szabadságharc kitörésekor már a 61. gyalogezredben szolgált.

134.

Sütő Károly

1848-ban már nem katona

nagykőrösi gyalog portyázó csapat, saját maga által szervezett század

százados

A szebadságharc után besorozzák a 9. gyalogezredbe.

135.

Szabó János

tizedes

36. honvédzászlóalj, hódmezővásárhelyi újonctelep, 148. honvédzászlóalj

hadnagy

1852 áprilisában besorozzák régi ezredéhez

136.

Szabó Károly

alhadnagy, 1848-ban már más alakulatban szolgál

15. határőrezred, 12. honvédzászlóalj

őrnagy

Az ezredtől 1932-ben párbaj miatt lefokozással távozott.

137.

Szabó Péter

1848-ban már nem katona

önkéntes csapat, Feldunai sereg törzse, 132. honvédzászlóalj

százados

Világosnál tette le a fegyvert

138.

Számvald Ferdinánd Béla

hadfi

16. honvédzászlóalj, 117. honvédzászlóalj

főhadnagy

A szabadságharc után besorozzák a 40. gyalogezredbe. 1879-ben megy nyugdíjba a magyar nemesi testőrségtől

139.

Szász (Száz) János, balajthi

főszázados

nemzetőrség

alezredes

 

140.

Szemerey József

tizedes

105. honvédzászlóalj

hadnagy

1849 szeptemberében besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1852-ben leszerel

141.

Szentmarjay Pál

őrmester, 1848-ban már nem katona

43. honvédzászlóalj, nagykárolyi újonctelep, 97. honvédzászlóalj, 136. honvédzászlóalj

százados

 

142.

Szilágy Bála (Adalbert), ötömösi

hadfi, 1848-ban már nem az ezrednél szolgál51. gyalogezred, 

Seregtörzsekben szolgál

százados

1949 januárjában jelentkezik a császáriaknál

143.

Szilágyi János

gránátos tizedes

2. honvédzászlóalj, 33. honvédzászlóalj, székesfehérvári honvédzászlóalj

főhadnagy

1850 júliusában besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1852-ben leszerel

144.

Szórád János

százados, 1848-ban már nem katona

nemzetőrség, nagybecskereki kórház

őrnagy

 

145.

Sztupa Tivadar

hadfi

55. honvédzászlóalj, 69. honvédzászlóalj,

főhadnagy

1849 augusztus 27-én besorozzák a 40. gyalogezredbe, ahonnan 1850-ben szerel le

146.

Szunyogh Ágoston, szunyoghi

hadfi, 1848-ban már nem katona

4. vadászezred

százados

 

147.

Szűts Zsigmond

őrmester

22. honvédzászlóalj, 102. honvédzászlóalj

százados

A szabadságharc után besorozzák a 60. gyalogezredbe.

148.

Tarnay Károly, komjáti

hadfi, 1848-ban már nem katona

29. honvédzászlóalj, 135. honvédzászlóalj

százados

 

149.

Temesvári (Tömösváry) György

tizedes

Szabolcs megyei védzászlóalj, magyar dzsidásosztály

főhadnagy

 

150.

Tersánszky László (Imre), nádasi

hadfi, 1848-ban már nem katona

7. honvédzászlóalj

hadnagy

 

151.

Themleitner János

őrmester, 1848-ban már nem katona

41. honvédzászlóalj

hadnagy

 

152.

Terbócs Ferenc, gomiliczai

őrmester

nagykároly-szilágysomlyói hadkerület, 96. honvédzászlóalj

százados

Az ezred I. zászlóaljánál, majd az ezred debreceni szállítóházánál is szolgál.  A szabadságharc után a hadbíróság lefokozza.

153.

Ternyey József, kis- és utasternyei

hadfi, 1848-ban már nem katona

36. honvédzászlóalj

százados

 

154.

Tóth Mihály

tizedes

52. Bocskai honvédzászlóalj

százados

Hősi halált hal az 1849 augusztus 2-i debreceni csatában.

155.

Udvarnoky Béla, kisjókai

főhadnagy, 1848-ban már nem katona

5. honvédzászlóalj, 7. honvédzászlóalj

őrnagy

 

156.

Ujlaki (Neumann) József

őrvezető, 1848-ban már nem katona

Nemzetőrség, 18. honvédzászlóalj

százados

 

157.

Waldmann Nátán (Mátyás)

1848-ban már nem katona

34. honvédzászlóalj, 8. honvédzászlóalj

 

 

158.

Várady Lipót

hadfi, 1848-ban már nem katona

78. honvédzászlóalj

hadnagy

 

159.

Varga Gedeon

közvitéz vagy tizedes

26. honvédzászlóalj

hadnagy

 

160.

Varlandy Antal

hadfi, 1848-ban már nem katona

Bihar megyei nemzetőrzászlóalj, egyeki katonai szállítóház

főhadnagy

 

161.

Vásárhelyi Dániel

tizedes

25. honvédzászlóalj

hadnagy

 

162.

Vásárhelyi István

őrmester

50. Hunyadi zászlóalj

százados

1848 december 19-én hősi halált hal Csepénnél.

163.

Vásárhelyi Károly

önkéntes

50. honvédzászlóalj

őrmester

 

164.

Weisz Sándor

tizedes

97. honvédzászlóalj, 132. zászlóalj

 

 

165.

Verebély Sebestyén

hadírnok

Tüzérségi Főhadszer Hivatal

főhadnagy

1849 szeptember 11-én besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1853-ban leszerel

166.

Vitalis Ferenc, vitalisi

százados, 1848-ban már nem katona

8. honvédzászlóalj

alezredes

Kérésére 1848 decemberében nyugalmazzák

167.

Vitális József, vitálisfalvi

százados, 1848-ban már nem katona

nagyváradi hadmegyeparancsnokság

százados

 

168.

Vitalis Sándor, vitalisi

százados, 1848-ban már nem katona

9. honvédzászlóalj

őrnagy

A 9. zászlóalj parancsnoka. Kérésére 1848 szeptemberében nyugalmazzák

169.

Volostyuk András (Később Dallos Endre)

önkéntes

2. Pest megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj, 71. honvédzászlóalj

hadnagy

 

170.

Winkler Sándor, bessenyői

önléntes

14. gyalogezred

főhadnagy

Hadnagyi kinevezését a 14. gyalogezrednél kapja, majd 1848 szeptember 15-től az ezred II. zászlóaljánál szolgál. 1849 januárjában nevezik ki főhadnaggyá. Hősi halált hal.

171.

Woroniecki, Mieczysław, herceg

hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál

38. honvédzászlóalj, nemzetőrség

ezredes

Kitüntetik a katonai érdemrend III. osztályával. A hadbíróság halálra ítéli, az ítéletet 1849 október 20-án hajtják végre. Sírja a Kerepesi temetőben található.

172.

Wöber József (Albert)

nnkéntes, 1848-ban már nem az ezrednél szolgál

51. gyalogezred, 24. honvédzászlóalj

százados

 

173.

Zámory Mór, patkósteszéri

hadfi

37. honvédzászlóalj

százados

Kitüntetik a III. osztályú katonai érdemjellel

174.

Zihrer (Ziehrer), Josef

hadnagy

39. honvédzászlóalj, 60. gyalogezred, hadügyminisztérium

őrnagy

Aradon haálra, majd várfogságra ítélik.

 

               1848 végére tehát az ezred átállása teljes volt. A 39-esek végigverekedték a szabadságharcot, és keményen harcoltak a szabadságért. Kiképzettségük létfontosságú volt a megalakuló magyar haderőnek. Legénységéből sokan altisztként, altisztjeiből sokan tisztként harcoltak a megalakuló újonc honvédzászlóaljakban. Ahol pedig nagy volt a baj, ott a 39-es ezred zászlóaljai kerültek harcbavetésre.

               Minden 39-es büszke lehet a 39-esek szabadságharcban betöltött szerepére. Ők voltak a példa![1] Meyer, 410. oldal

[2] ma Petervaradin, Szerbia. Erőd a Duna mellett, Újvidékkel szemben

[3] Meyer, 413. oldal

[4] Bona Gábor

Szerző (forrás): Kiss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.