császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es életutak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban I. A honvédsereg más alakulataiban karriert befutó 39-es katonák

beolvasas0032b.jpg
Fotó:
2017. március 18. 11:39

39-es életutak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban I.

 A honvédsereg más alakulataiban karriert befutó 39-es katonák

   Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a 39. gyalogezred egy századnyi erő kivételével a magyar oldalon harcolt. Mivel az ezred katonái akár 10 éves szolgálatot is maguk mögött tudhattak (tisztek és altisztek esetében ez akár több évtized is lehetett), valamint 1848 nyarán a szerbek elleni harcokban már harci tapasztalatot szereztek, a 39-es katona kincset ért. 

   Amellett, hogy az ezred zászlóaljai (csakúgy, mint a megelőző majd 100 évben, az ezred zászlóaljai külön-külön, önállóan kerültek alkalmazásra) így jelentős harcértéket képviseltek, a felállítandó honvédzászlóaljak kötelékébe áthelyezett 39-es katonák magvát képezték megannyi friss alegység vezetésének. A 39-es tisztesek altisztként, az altisztek nem egyszer tisztként folytatták szolgálatukat más alegységeknél. Ugyanígy sok, korábban az ezredben szolgáló katona öltött újra egyenruhát a haza hívó szavára, és alkalmazta újra az egykor, a 39. gyalogezredben megszerzett tudást.

Meg kell említenünk, hogy a honvédzászlóaljak megalakulásakor komoly, a régi ezredekre nézve talán méltatlan előnnyel járt a honvéd alegységekbe történő kerülés. Bár a haderőre nézve ezek az áthelyezések mindenképpen szükségesek voltak, az ezred, illetve a zászlóaljak vezetése egy bizonyos kilépő létszám után nem nézte jó szemmel ezt a folyamatot (később az átlépés lehetősége megszűnt).

  A fegyverletétel után ezeket a katonákat megfosztották a honvédseregben szerzett rendfokozataiktól. Sokakat közlegényként soroztak be újra a haderőbe. A korábban tiszti rendfokozatot viselőkre hadbíróság várt, amit gyakran több éves rabság követett. Hozzá kell azonban tenni, hogy sokan voltak, akiknek később sikerült újra katonai karriert befutniuk.

  Alább 174 katona nevét olvashatjuk, akik a szabadságharc alatt a honvédsereg más alakulataiban folytatták pályájukat.

 A névsor alapvetően Bona Gábor munkái alapján készült ( Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-III., Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I.-II., Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban).

 A névsor nem teljes, pillanatnyi kutatási állapotot tükröz!

 

Fsz Név Rendfokozat a Dom Miguel gyalogezredben Új alakulat (alakulatok) Elért maximális rendfokozat az úl alakulatnál (alakulatoknál Megjegzés
1. Apátzay Pál altiszt 50. honvédzászlóalj, hódmezővásárhelyi újonctelep főhadnagy  
2. Aranyos József őrmester 26., 50.honvédzászlóalj, 1. sz. hadikórház százados  
3. Ábrahám Ádám főszázados debreceni gyalogos nemzetőrség őrnagy A debreceni hadfogadó iroda parancsnoka, majd a debreceni nemzetőrség első parancsnoka.  A szabadságharc után a hadbíróság halálra, majd várfogságra ítéli.
4. Balogh Adolf, felsőócsai önkéntesként szolgált 1846-ig,  1848-ban már nem katona Bereg megyei önkéntes nemzetőr század főhadnagy  
5. Balogh Gáspár főhadnagy 1843-ig, 1848-ban már nem katona temesvári nemzetőr zászlóalj, 58. honvédzászlóalj, pesti tábori kórház főhadnagy  
6. Balogh Áron, krasznaczégényi tizedes, 1848-ban már nem katona Kraszna megyei nemzetőrség, 67. honvédzástlaój százados  
7. Balogh László tizedes 26. honvédzászlóalj hadnagy  
8. Bancsov, Adolf hadfi I. hadtest vezérkara százados A bécsi katonai térképészethez van beosztva, és nem engedik át a honvédsereghez. A császári haderővel érkezik az országba, és 1849 januárjában átáll Klapka hadtestéhez
9. Bangya Imre, illosfalvi őrvezető, 1848-ban már nem katona 1. honvédzászlóalj, 35. honvédzászlóalj,  százados 1861-62-ben százados az olaszországi magyar légióban
10. Bartha István őrvezető 29. majd 59. honvédzászlóalj főhadnagy  
11. Béressy (Béresi) Pál tizedes 1845-ig, 1848-ban már nem katona Szabolcs megyei nemzetőrség, majd önkéntes lovascsapat főhadnagy  
12. Bernay Károly hadnagy 1836-ig, 1848-ban már nem katona 9. honvédzászlóalj főhadnagy, de kinevezését nem fogadja el  
13. Bíró (Schultz) József tizedes 55. honvédzászlóalj százados  
14. Body Imre főhadnagy, 1848-ban már nem katona szolnoki nemzetőrség, majd térparancsnokság százados  
15. Bodoki József altiszt 52. honvédzászlóalj, második 52. honvédzászlóalj hadnagy  
16. Bohus György tizedes 55. honvédzászlóalj főhadnagy  
17. Boksay (Bogsai, Bocskai) Antal 1843-ig tizedes, 1848-ban már nem katona hajdúkerületi önkéntes nemzetőrzászlóalj, 53. Bocskai honvédzászlóalj hadnagy 1854 szeptemberében besorozzák a 39. gyalogezredbe, majd még abban az évben leszerelik
18. Borsiczky Antal, borsiczi önkéntes, 1848-ban már nem katona 8. honvédzászlóalj százados  
19. Botka Lajos Pál, kislapási őrmester 33. Gyulay gyalogezred, majd 101. honvédzászlóalj. főhadnagy 1849 november 12-én besorozzák az 59. gyalogezredbe, ahonnan 1853-ban pénzen váltja meg magát
20. Boxichevich, János, szokollóczi százados  Baagoevich altábornagy mellett karsegéd alezredes 1849 januárjában visszavonul a szolgálattól.  Perczel Mór 1849 márciusában, mint megbízhatatlant, kiutasítja Péterváradról.  A császári hadbíróság lefokozza.
21. Bögels Róbert tizedes 25. honvédzászlóalj, pesti újonc-telep főhadnagy 1850-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1851-ben szerel le
22. Buday Imre, beölsei hadfi, 1848-ban már nem katona balmazújvárosi rakrát, nyíregyházi újonctelep, 2. gyalogezred, komáromi várőrség százados  
23. Butz ( később Bucz) Károly alhadnagy 2. utászzászlóalj százados Aradon halálra ítélik, majd 10 év várfogságra, de 1852-ben szabadul.
24. Collig (Kollig, Kollik) Ferenc főhadnagy 68. honvédzászlóalj, 132. honvédzászlóalj, végül dandárparancsnok   1849 áprilisában, balamint Buda ostromakor az I. zászlóalj parancsnoka. A szabadságharc után várfogságot szenved.
25. Csippik, Johann hadnagy 28. honvédzászlóalj, 53. honvédzászlóalj őrnagy Aradon halálra, majd várfogságra ítélik.
26. Csuha Antal, eördöghfalvi őrnagy aradi hadmegye parancsnoka, szegedi hadmegye parancsnoka, szegedi vár és hadifogolytábor parancsnoka, Pétervárad parancsnoka vezérőrnagy 1809-től szolgált a 39. gyalogezredben. A szabadságharc után a hadbíróság lefokozza
27. Csuha Péter, eördöghfalvi hadfi tizedes, 1848-ban már nem katona Ung megyei nemzetőrség, 22. honvédzászlóalj százados  
28. Csuka Mihály őrmester szegedi térparancsnokság, debreceni térparancsnokság, derecskei katonai kórház százados A szabadságharc előtt az olasz deportáltak szegedi intézetében felügyelő. A szabadságharc után besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1859-ben századosként megy nyugdíjba.
29. Dietrich, Anton tizedes 1836-ig, 1848-ban már nem katona 28. honvédzászlóalj, debreceni katonai szállítóház, Arad vára főhadnagy  
30. Domokos Dénes (Gusztáv) szakaszvezető 1. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 szeptember 7-én besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1850-ben szerel le.
31. Dorgay Károly őrmester, 1848-ban már nem katona nemzetőrség, Katona őrnagy erdélyi expedíciója, Szatmár megyei védzászlóalj százados  
32. Duschek Ferdinánd hadfi tizedes, 1848-ban már nem katona nemzetőrség, 18. honvédzászlóalj őrnagy A katonai érdemjel III. osztályával tűntették ki
33. Drisnyey Imre, marczinfalvi őrmester, 1848-ban már nem katona 14. honvédzászlóalj százados 1850 január 24-én besorozzák a 29. gyalogezredbe.
34. Ercsey Lajos, mogyorókeréki önkéntes, 1848-ban már nem katona Bocskai csapat, 52. honvédzászlóalj, Tokaj térparancsnokság százados  
35. Fedrigoni, Camillo alszázados nagyváradi rögtönítélő törvényszék, olasz légió, Országos Főhadparancsnokság őrnagy A szabadságharc utűn várfogságot szenved
36. Fejér Károly, jeddi tizedes, 1848-ban már nem katona bánsági önkéntes század, 3. honvédzászlóalj főhadnagy 1850-ben besorozzák a 61. gyalogezredbe, majd még abban az évben leszerelik
37. Fekete Mihály őrvezető 1840-ig, 1848-ban már nem katona 52. Bocskai honvédzászlóalj hadnagy  
38. Fiala János hadfi őrmester  9. honvédzászlóalj, 98. honvédzászlóalj alezredes A katonai érdemjel III. osztályával tűntették ki. A szabadságharc után emigrál. Az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán ezredesként harcol.
39. Forró Elek, angyalosi hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál 11. Székely huszárezred,  őrnagy  
40. Fónyad József   3. honvédzászlóalj hadnagy előző alakulatánál ágyúgolyótól megrokkan. 1849 márciusában számvevő hadnagy a 39. gyalogezred nagyváradi irodáján.
41. Fráter Alajos tizedes, 1848-ban már nem katona 22. Bihari nemzetőrzászlóalj, 55. honvédzászlóalj százados Az emigrációban Kossuth Lajos egyik testőre.
42. Fráter Sándor, érkeserüi és bélmezei hadfi 33. honvédzászlóalj százados  
43. Gabányi István, olsói tizedes 2. honvédzászlóalj   százados A 2. pesti zászlóalj betanítására 1848 tavaszán vezénylik. A szabadságharc után besorozzák a 49. gyalogezredbe
44. Gammel István hadírnok Országos Ruházati Bizottmány százados A szabadságharc után hadbíróság lefokozza
45. Gál László főszázados aradi nemzetőrség, bácskai hadtest, X. hadtest ezredes Aradion a nemzetőrség szervezője. Kitüntették a katonai érdemjel III. osztályával. A X. hadtest parancsnoka. A temesvári ütközetben szerzett súlyos sebesülésébe hal bel 1850-ben.
46. Gáspár Lőrinc (Ferenc) őrmester 36. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 7-én besorozzák a 39. gyalogezredbe. Foglár őrmesterként hal meg 1850 augusztus 4-én Teresienstadtban (Terezín, Csehország).
47. Gázmán (Galzmann) Károly tizedes 20. honvédzászlóalj, 52. honvédzászlóalj százados A szabadságharc után besorozzák a 9. huszárezredbe. 1890-ben ezredesként Pozsony térparancsnoka.
48. Glós Hugó Sándor őrmester 4. honvédzászlóalj  őrnagy A szabadságharc után emigrál, majd hazatérése után besorozzák a császári haderőbe, ahonnan hadnagyként szerel le
49. Golub (Gollub) József tizedes 1844-ig, 1848-ban már nem katona 3. honvédzászlóalj, 122. honvédzászlóalj főhadnagy  
50. Gottlieb József őrmester 101. honvédzászlóalj hadnagy  
51. Gózon Zsigmond tizedes 89. honvédzászlóalj hadnagy 1849 augusztus 25-én besorozzák a 17. gyalogezredbe, ahonnan 1855 május 20-án leszerelik.
52. Grega András hadnagy    34. honvédzászlóalj, 29. honvédzászlóalj, Debrecen , Berettyóújfalu, Nagykőrös térparancsnokságai, 101. honvédzászlóalj, tábori kórház százados  
53. Grősz Ferenc őrmester 63. honvédzászlóalj őrnagy 1850-ben besorozzák a császári haderőbe, majd a következő évben leszerel.
54. Hagara László, magosligeti tizedes, 1848-ban már nem katona 21. honvédzászlóalj százados  
55. Halasy Lajos, dévaványai zászlós, majd hadnagy 39. honvédzászlóalj százados 1849 január elején jelentkezik a császáriaknál. A hadbíróság felmenti, és visszaveszik a császári haderőbe, ahol a 39. gyalogezredben folytatja pályáját.
56. Hatvany József tizedes 1838-ig, 1848-ban már nem katona Máramaros megyei önkéntes zászlóalj főhadnagy 1849 februárjában fogságba esik. 1849 március 3-án besorozzák a 61. gyalogezredbe. 1850 április 30-án eltűnt.
57. Hermann Henrik őrmester 51. honvédzászlóalj százados 24 évig szolgált a 39. gyalogezredben
58. Horváth Mihály tizedes 56. honvédzászlóalj hadnagy Aradon 1849 augusztus 26-án besorozzák a 32. gyalogezredbe. 1855 június 9-én hal meg a szatmári katonai kórházban. A 39. gyalogezred péterváradi eseményeinek krónikása
59. Hősfy (Hitsch) Lajos hadfi, 1848-ban már nem katona 26. honvédzászlóalj százados 1849 július 27-én, mint alakulatától távol lévőt, elítélik és kivégzik
60. Hültl Móric alhadnagy 34. honvédzászlóalj, hadügyminisztérium százados Várfogságot szenved
61. Incze Sándor tizedes, 1848-ban már nem katona 13. huszárezred százados  
62. Irinyi Bertalan, irinyi hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál Ferdinánd huszárezred, őrnagy Aradon halálra, majd várfogságra ítélik.
63. Jakabovits (Jakabfi) Lajos tizedes, majd hadnagy 96. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 október 2-án besorozzák a 7. gyalogezredbe, ahonnan 1850 december 31-én elbocsátják.
64. Jarosch, Károly hadírnok 74. honvédzászlóalj főhadnagy 1849 végén hadbírósági eljárás folyik ellene, de nem ítélik el
65. Jármy Ágoston, szolnoki és magyardellői őrmester, 1848-ban már nem katona Bihar megyei onkéntes vadászcsapat, Zaránd megyei különítmény százados  
66. Jelinek (Jellinek) Jakab tizedes péterváradi várőrség tüzérsége hadnagy  
67. Jeszenszky János, nagyjeszeni hadfi őrmester, 1848-ban már nem katona nagykunsági önkéntes lovasszázad százados 1849 májusában kilép a honvédseregből
68. Kallós Albert, borzovai önkéntes, 1848-ban már nem katona 10. honvédzászlóalj főhadnagy Meghal kolerában 1848 december 4-én
69. Kanyuk János őrmester 111. honvédzászlóalj százados 1854-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan a következő évben leszerel
70. Kassu Mihály tizedes, 1848-ban már nem katona 1. Pest megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj (később 66. honvédzászlóalj) százados  
71. Káyn Lajos hadfi, 1848-ban már nem katona nemzetőrség, 99. honvédzászlóalj őrnagy  
72. Kémery Pál tizedes 25. és 97. honvédzászlóalj hadnagy 1850 márciusában besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1851-ben szerel le.
73. Kerekes István tizedes 1842-ig, 1848-ban már nem katona 106. honvédzászlóalj főhadnagy (százados?)  
74. Khor Károly hadfi, 1848-ban már nem katona 110. honvédzászlóalj százados A szabadságharc után besorozzák a 36. gyalogezredbe
75. Kieszler Károly tizedes, 1848-ban már nem katona szegedi utászosztály, 41. honvédzászlóalj, százados  
76. Kiszling Károly hadnagy 3. honvédzászlóalj, aradi fegyvergyár őrnagy A szabadságharc után várfogságot szenved
77. Kováts József tizedes 101. honvédzászlóalj hadnagy A1850 januárjában besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1855-ben szerel le.
78. Körtvélyes(s)y Ferenc szakaszvezető 26. honvédzászlóalj   1848 december 28-án fogságba esett. 1849 január 18-án besorozzák a 61. gyalogezredbe, ahonnan június 16-án megszökik.
79. Köszler, Johann hadírnok 2. számú nagyváradi hadikórház számvevő főhadnagy  
80. Krivacsich (Krivačić), Károly alhadnagy szegedi katonai kórház, óbecsei hadikórház, 103. honvédzászlóalj, 39/IV. zászlóalj őrnagy 1849 július 2-tól a felálló IV. zászlóalj parancsnoka. Borosjenőnél teszi le a fegyvert. Várfogságot szenved.
81. Krob (Korbai) Károly önkéntes 111. honvédzászlóalj hadnagy A péterváradi erőd feladása után besorozák az 59. gyalogezredbe
82. Krucsay (Krutsay) Antal főhadnagy (tizedesből) 101. honvédzászlóalj százados A szabadságharc leverése után besorozták a 39. gyalogezredbe
83. Kulin Imre tizedes, 1848-ban már nem katona Szatmár megyei önkéntes nemzetőrszázad század Hősi halált halt 1849-ben Erdélyben
84. Kupás Pál tizedes 50. Hunyadi honvédzászlóalj hadnagy 1850 augusztus 10-én besorozzák a 32. gyalogezredbe
85. Ladányi Dániel 1848-ban már nem katona nemzetőrség, 4. honvédzászlóalj százados 1849 elején leköszönt rangjáról
86. Lednitzky Lajos, ledniczei hadfi 7., 11., 44., 99. honvédzászlóalj hadnagy  
87. Leiningen-Westerburg zu Alt-Leiningen, Karl, gróf zászlós, 1848-ban már nem a 39. gyalogezredben szolgál 10. honvédzászlóalj, 19. gyalogezred, III. hadtest parancsnoka vezérőrnagy Aradi vértanúink egyike.
88. Lehoczky Ákos önkéntes, 1848-ban már nem katona 1., 30. honvédzászlóalj hadnagy  
89. Lind János tizedes 29. honvédzászlóalj hadnagy 1850 áprilisában besorozzák a 39. gyalogezredbe
90. Luger Ferenc őrmester 26. honvédzászlóalj százados Buda bevételénél szerzett súlyos sebesülésébe hal bele 1849 június 11-én
91. Lukácsi (Hutiray) Lajos, hutirai hadnagy, 1848-ban már nem katona 7. honvédzászlóalj, 40. honvédzászlóalj őrnagy  
92. Matavovszki Károly hadnagy 28. honvédzászlóalj százados  
93. Megyessy (Medgyessy) Károly önkéntes, 1848-ban már nem katona nemzetőrség, 22. honvédzászlóalj, hadügyminisztérium százados  
94. Meiszlinger Sebő 1848-ban már nem katona utászosztály, ruszkabányai hadianyaggyár százados  
95. Mikes (Nagy) Dániel őrmester 10. honvédzászlóalj hadnagy  
96. Móricz Károly, técsői hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál 13. Hunyadi huszárezred őrnagy Aradon halálra, majd várfogságra ítélik. Várfogságot szenved.
97. Nagel (1848/49 Körmey) Ferenc főhadnagy   20. honvédzászlóalj  százados 1849 július 11-én jelentkezik a császáriaknál
98. Nagel József őrmester péterváradi utászosztály százados Az ezred II. zászlóaljánál szolgált. Miután átépett utásznak, kiemelkedett Pétervárad védelmében
99. Nagy Ezekiel, kézdivásárhelyi hadnagy, 1848-ban már más alakulatnál szolgál 15. határőrezred, 1. határcédzászlóalj. őrnagy Halálra, majd várfogságra ítélik. Várfogságot szenved.
100. Nagy Károly, rápolti tizedes 59. honvédzászlóalj hadnagy 1850-ben besorozzák a 39. gyalogezredbe, ahonnan 1851-ben szerel le
101. Nagy Samu (Soma) tizedes 40. honvédzászlóalj, 3. székely határvadász zászlóalj főhadnagy  
102. Naményi Antal önkéntes, 1848-ban már nem katona 1. honvéd vadászezred, olasz légió, 3. vadászezred főhadnagy  
103. Neskovits Demeter alszázados Weissl gránátos zászlóalj századkapitány 1849 januárjában jelentkezik a császáriaknál. Folytatja katonai pályáját, amit a 64. gyalogezred ezredeseként fejez be
104. Niedzielski, Tomasz, lovag alhadnagy őrnagy 25. honvédzászlóalj, 96. honvédzászlóalj Az Amerikai Egyesült Államokba emigrál. Az amerikai polgárháborúban az északiak századosaként harcol.
105. Nigrinyi István őrmester, 1848-ban már nem katona pesti, majd szegedi  katonai térparancsnokság főhadnagy  
106. Nimmervoll, Franz   szabadkai, túrkevei katonai kórház hadnagy A szabadságharc után hadírnok, majd számvevő hadnagy a császári haderőben
107. Novobátzky József őrmester, 1848-ban már nem katona 3. honvédzászlóalj, hajdúszoboszlói kórház parancsnoka százados  
108. Orosz Mihály tizedes 52. honvédzászlóalj  hadnagy 1853-ban besorozzák a 39. gyalogezredbe Debrecenben, ahonnan 1859-ben szerel le
109. Örvényi (1849.ig Oppinger) Vilmos (Lipót) hadfi, 1848-ban már nem katona nógrádi önkéntes nemzetőrzászlóalj, 51. honvédzászlóalj, 99. honvédzászlóalj százados  
110. Palkovics István, szenkviczi hadfi, 1848-ban már nem katona 2. honvédzászlóalj, 41. honvédzászlóalj, 96.honvédzászlóalj százados 1849 decemberében besorozzák. 1860-ban, mint főhadnagy vonul nyugdíjba.
111. Papp Prekop (Prikop) közvitéz 40. honvédzászlóalj  hadnagy  
112. Paska (Páska) Lajos tizedes 111. honvédzászlóalj hadnagy  
113. Pánczél (Páncély, Pfanzelt) Károly, tomesti százados, 1848-ban már nem katona Krassó megyei gyalogos nemzetőrség őrnagy 1848 szeptemberében leköszön.
114. Pánthy György alhadnagy 33/III. zászlóalj százados A II. zászlóaljnál szolgált
115. Párvy (Párvi) István tizedes, 1848-ban már nem katona Országos Ruházati Bizottmány hadnagy  
116. Peleskey János szakaszvezető, 1848-ban már nem katona 38. honvédzászlóalj hadnagy  
117. Petheő János, gyöngyösi hadnagy 1. honvédzászlóalj százados A nagyszombati ütközetben fogságba esik.
118. Péterffy Gyula, jagócsi főhadnagy Országos Nemzetőri Haditanács, 1. honvédzászlóalj, Hadügyminisztérium őrnagy 1849 január elején Pesten jelentkezik a császáriaknál. A szabadságharc után lefokozzák, majd rehabilitálják és visszaveszik a császári seregbe.
119. Pétery (Péterfi, eredetileg Bednartsik) Jakab tizedes, 1848-ban már nem katona Hont megyei önkéntes nemzetőrség, 1. Zólyom megyei honvédzászlóalj, Újházy vadászzászlóalj százados  
120. Piringer, Karl Mathias százados eszéki térparancsnok alezredes A hadbíróság lefokozza.
121. Pogány Károly, csébi hadfi őrmester, 1848-ban már nem katona szegedi vár főhadnagy  
122. Rácz Sándor hadfi őrmester. 1848-ban már nem katona Hajdú kerületi lovas nemzetőrség, 68. honvédzászlóalj őrnagy  
123. Ráday István, gróf hadfi, 1848-ban már nem katona 4. honvédzászlóalj, 21. honvédzászlóalj, 102. honvédzászlóalj százados  
124. Roditzky Ede hadfi, 1848-ban már nem katona 1. honvédzászlóalj, miskolci szállítóház, miskolci újonctelep, Balogh őrnagy honvédzászlóalja százados  
125. Rőzsényi (Podavanecz) Farkas tizedes, 1848-ban már nem katona 30. honvédzászlóalj százados  
126. Ruttner Károly őrmester, 1848-ban már nem katona 105. honvédzászlóalj százados  
127. Ruzitska Albert őrmester Preuszler őrnagy nemzetőrzászlóalja, 34/I. zászlóalj, debreceni térparancsnokság, 91. honvédzászlóalj százados  
128. Ruzsák Lajos gránátos tizedes, 1848-ban már nem katona munkácsi nemzetőrség, 91. honvédzászlóalj, munkácsi várőrség százados  
129. Rzeznitsek (Resnitsek) József őrmester, 1848-ban már nem katona 26. honvédzászlóalj százados Világosnál tette le a fegyvert
130. Schenowitz Frigyes hadnagy 9. honvédzászlóalj, Hadi Főtanoda, 68. honvédzászlóalj, IX. hadtest törzs őrnagy Várfogságot szenved
131. Scheravicza Antal hadfi őrmester, 1848-ban már nem katona oravicai nemzetőrszázad, délvidéki főparancsnokság főhadnagy  
132. Selindy Ferenc önkéntes 120. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptember 7-én besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1852-ben leszerel
133. Seydl Ferenc hadfi 61. gyalogezred, 122. honvédzászlóalj százados A szabadságharc kitörésekor már a 61. gyalogezredben szolgált.
134. Sütő Károly 1848-ban már nem katona nagykőrösi gyalog portyázó csapat, saját maga által szervezett század százados A szebadságharc után besorozzák a 9. gyalogezredbe.
135. Szabó János tizedes 36. honvédzászlóalj, hódmezővásárhelyi újonctelep, 148. honvédzászlóalj hadnagy 1852 áprilisában besorozzák régi ezredéhez
136. Szabó Károly alhadnagy, 1848-ban már más alakulatban szolgál 15. határőrezred, 12. honvédzászlóalj őrnagy Az ezredtől 1932-ben párbaj miatt lefokozással távozott.
137. Szabó Péter 1848-ban már nem katona önkéntes csapat, Feldunai sereg törzse, 132. honvédzászlóalj százados Világosnál tette le a fegyvert
138. Számvald Ferdinánd Béla hadfi 16. honvédzászlóalj, 117. honvédzászlóalj főhadnagy A szabadságharc után besorozzák a 40. gyalogezredbe. 1879-ben megy nyugdíjba a magyar nemesi testőrségtől
139. Szász (Száz) János, balajthi főszázados nemzetőrség alezredes  
140. Szemerey József tizedes 105. honvédzászlóalj hadnagy 1849 szeptemberében besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1852-ben leszerel
141. Szentmarjay Pál őrmester, 1848-ban már nem katona 43. honvédzászlóalj, nagykárolyi újonctelep, 97. honvédzászlóalj, 136. honvédzászlóalj százados  
142. Szilágy Bála (Adalbert), ötömösi hadfi, 1848-ban már nem az ezrednél szolgál51. gyalogezred,   Seregtörzsekben szolgál százados 1949 januárjában jelentkezik a császáriaknál
143. Szilágyi János gránátos tizedes 2. honvédzászlóalj, 33. honvédzászlóalj, székesfehérvári honvédzászlóalj főhadnagy 1850 júliusában besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1852-ben leszerel
144. Szórád János százados, 1848-ban már nem katona nemzetőrség, nagybecskereki kórház őrnagy  
145. Sztupa Tivadar hadfi 55. honvédzászlóalj, 69. honvédzászlóalj, főhadnagy 1849 augusztus 27-én besorozzák a 40. gyalogezredbe, ahonnan 1850-ben szerel le
146. Szunyogh Ágoston, szunyoghi hadfi, 1848-ban már nem katona 4. vadászezred százados  
147. Szűts Zsigmond őrmester 22. honvédzászlóalj, 102. honvédzászlóalj százados A szabadságharc után besorozzák a 60. gyalogezredbe. 
148. Tarnay Károly, komjáti hadfi, 1848-ban már nem katona 29. honvédzászlóalj, 135. honvédzászlóalj százados  
149. Temesvári (Tömösváry) György tizedes Szabolcs megyei védzászlóalj, magyar dzsidásosztály főhadnagy  
150. Tersánszky László (Imre), nádasi hadfi, 1848-ban már nem katona 7. honvédzászlóalj hadnagy  
151. Themleitner János őrmester, 1848-ban már nem katona 41. honvédzászlóalj hadnagy  
152. Terbócs Ferenc, gomiliczai őrmester nagykároly-szilágysomlyói hadkerület, 96. honvédzászlóalj százados Az ezred I. zászlóaljánál, majd az ezred debreceni szállítóházánál is szolgál.  A szabadságharc után a hadbíróság lefokozza.
153. Ternyey József, kis- és utasternyei hadfi, 1848-ban már nem katona 36. honvédzászlóalj százados  
154. Tóth Mihály tizedes 52. Bocskai honvédzászlóalj százados Hősi halált hal az 1849 augusztus 2-i debreceni csatában.
155. Udvarnoky Béla, kisjókai főhadnagy, 1848-ban már nem katona 5. honvédzászlóalj, 7. honvédzászlóalj őrnagy  
156. Ujlaki (Neumann) József őrvezető, 1848-ban már nem katona Nemzetőrség, 18. honvédzászlóalj százados  
157. Waldmann Nátán (Mátyás) 1848-ban már nem katona 34. honvédzászlóalj, 8. honvédzászlóalj    
158. Várady Lipót hadfi, 1848-ban már nem katona 78. honvédzászlóalj hadnagy  
159. Varga Gedeon közvitéz vagy tizedes 26. honvédzászlóalj hadnagy  
160. Varlandy Antal hadfi, 1848-ban már nem katona Bihar megyei nemzetőrzászlóalj, egyeki katonai szállítóház főhadnagy  
161. Vásárhelyi Dániel tizedes 25. honvédzászlóalj  hadnagy  
162. Vásárhelyi István őrmester 50. Hunyadi zászlóalj százados 1848 december 19-én hősi halált hal Csepénnél.
163. Vásárhelyi Károly önkéntes 50. honvédzászlóalj  őrmester  
164. Weisz Sándor tizedes 97. honvédzászlóalj, 132. zászlóalj    
165. Verebély Sebestyén hadírnok Tüzérségi Főhadszer Hivatal főhadnagy 1849 szeptember 11-én besorozzák a 39. gyalogezredbe. 1853-ban leszerel
166. Vitalis Ferenc, vitalisi százados, 1848-ban már nem katona 8. honvédzászlóalj alezredes Kérésére 1848 decemberében nyugalmazzák
167. Vitális József, vitálisfalvi százados, 1848-ban már nem katona nagyváradi hadmegyeparancsnokság százados  
168. Vitalis Sándor, vitalisi százados, 1848-ban már nem katona 9. honvédzászlóalj őrnagy A 9. zászlóalj parancsnoka. Kérésére 1848 szeptemberében nyugalmazzák
169. Volostyuk András (Később Dallos Endre) önkéntes 2. Pest megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj, 71. honvédzászlóalj hadnagy  
170. Winkler Sándor, bessenyői önléntes 14. gyalogezred főhadnagy Hadnagyi kinevezését a 14. gyalogezrednél kapja, majd 1848 szeptember 15-től az ezred II. zászlóaljánál szolgál. 1849 januárjában nevezik ki főhadnaggyá. Hősi halált hal.
171. Woroniecki, Mieczysław, herceg hadfi, 1848-ban már más alakulatnál szolgál 38. honvédzászlóalj, nemzetőrség ezredes Kitüntetik a katonai érdemrend III. osztályával. A hadbíróság halálra ítéli, az ítéletet 1849 október 20-án hajtják végre. Sírja a Kerepesi temetőben található.
172. Wöber József (Albert) önkéntes, 1848-ban már nem az ezrednél szolgál 51. gyalogezred, 24. honvédzászlóalj százados  
173. Zámory Mór, patkósteszéri hadfi 37. honvédzászlóalj százados Kitüntetik a III. osztályú katonai érdemjellel
174. Zihrer (Ziehrer), Josef hadnagy 39. honvédzászlóalj, 60. gyalogezred, hadügyminisztérium őrnagy Aradon halálra, majd várfogságra ítélik.

 

 

Szerző (forrás): KIss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.