császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

39-es templom a Doberdón

nagyitott.jpg
Fotó:
2018. március 25. 11:12

39-es templom a Doberdón 

                A lövészárokban nincsenek ateisták, tartja a mondás. Ettől függetlenül, az I. világháború katonái egyébként is vallásosak voltak, hiszen abban a korban ebbe nőttek bele az emberek. A 39. gyalogezredben is fontos volt a hit, vasárnap, ünnep nem maradt el egyházi szertartás nélkül. Még a háború után is, az ezred emlékművének felszentelésekor is minden felekezet templomában ünnepi istentiszteletet tartottak, és bizonyára megteltek azok a templomok!

                Az ezred tábori lelkésze református volt, Vass Antal személyében, de természetesen a toborzóterület lakosságának megfelelően a 39-esek között a reformátusok mellett főleg római- és görög katolikus, valamint izraelita vallású katonák szolgáltak. Ennek megfelelően az ezred a fronton ökomenikus jellegű istentiszteleteket tartott. S hogy milyen fontos volt a vallás, jól bizonyítja, hogy a Doberdón az ezred templomot is emelt!

                A fából készült templom felszentelésére 1916. április 13-án került sor. A templomot egy dolinára építették valahol a Segeti pihenőtábor területén. A fából épült templom két csúcsdíszén egy csillag és egy kakas volt látható. Ez emlékeztette a híveket a betlehemi csillagra és Péter tagadására. A templom homlokzatán egy kőből vésett kehely, valamint a reformátusok jelmondata kapott helyet: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

 

A templom, és előtte a Vass Antal tábori lelkészt hallgató ezred katonái. Látható a leírás szerinti jelmondat és a kehely, valamint kivehető a képt csúcsdísz is. (Fotó: Vass Antal családi archív)

                Az építést Lük Lajos százados vezette, és a kivitelezésben orosz hadifoglyok is közreműködtek.  A templom fák lombjai alatt, repülőktől óvott helyen került megépítésre.

                Dr. Baltazár Dezsőnek, Debrecen református püspökének így jelentett a templomszentelésről az ezred tábori lelkésze:

„Van szerencsém Méltóságodnak jelenteni, hogy doberdói templomunkat április 13-án fölszenteltük. Gyönyörű szép idő kedvezett az ünnepélynek, amelyen József főherceg őfensége is megjelent vezérkarával, továbbá a hadosztály és a dandárparancsnokságok és a 39. gyalogezred. Őfenségének fogadása katonai pompával történt. És pedig evangélikus kollégámmal a szentély lépcsőzetén fogadtam hódolattal őfenségét s fölvezettem a számára fenntartott helyre. A zenekar ünnepi játéka után imádsággal vette kezdetét az istentisztelet. Ezután az ünnepi prédikációt tartottam, mire halk zenekíséret közben a felszentelési aktus következett. Ennek befejeztével énekeltünk, majd Méltóságod pásztorlevelét olvastam fel, mely igen mély hatást tett és a Fenséggel együtt állva hallgatta végig az egész gyülekezet. Még Debrecen főispánjának, polgármesterének és Hajdumegye alispánjának lelkes üdvözlő iratai közöltettek, mire áldás és a Himnusz éneklése fejezte be a lélekemelő ünnepséget, amely után a katonaság díszmenetben vonult el őfensége előtt.”[1]

Mint látható, az ezred katonái fontosnak tartották a hitéletet. A kicsiny templom az ezred katonáinak gyűrűjében. (Fotó: Vass Antal családi archív)

                Az ünnepségnek volt egy váratlan eseménye. A katonai zenekar közös ezred lévén csak az osztrák himnuszt, a Gott erhalte-t játszotta el, de a katonák minden vezényszó nélkül levették sapkájukat, és elénekelték a magyar Himnuszt![2]

                Az ünnepségen jelen volt Törteli Lajos ágostai evangélikuslelkész és a görzi ágostai evangélikus lelkész is. Vass Antal tábori lelkész a templomszentelés alkalmából levelet küldött Debrecen polgármesterének, Márk Endrének, amiben megírta, az ezred a háború kezdete óta 2000 vitézségi érmet szerzett, amelyek közül 25 Arany Vitézségi Érem.

                Vass Antal korábban dr. Baltazár Dezsőhöz fordult az Úrasztalhoz szükséges terítőkért, és azokat az Uray Sándor vezette Testvéregyesület adományaiból össze is készítették, és a frontra elküldték.[3] Vásárhelyi András két lánya, Erzsike és Kata egy asztal- és egy kenyérterítőt, Király Margit asztal-, pohár- és kenyérterítőt adományozott. Mindemellett Egri Balázs 50 liter bort és 5 korona kenyérpénzt ajánlott fel.[4]

                A Doberdó poklából néhány napra a Segeti pihenőtáborba kerülő 39-es katonák ezután saját templomukban fordulhattak Istenhez. És bizony sokukért húzatták meg a harangot akkoriban egy-egy alföldi falu templomában...

               

                Cikkünk hamarosan Vass Antal tábori lelkész teljes életéről szóló írással folytatódik.[1] Pesti Hírlap. 38. évfolyam 134. szám. 1916. május 14. 14. oldal

[2] Az Est. 7. évfolyam. 128. szám. 1916. május 8. 5. oldal

[3] Protestáns egyházi és iskolai lapok. 59. évfolyam. 11. szám. 1916. 03.12. 128. oldal

[4] Debreczeni Protestáns Lap. 36. évfolyam. 11. szám. 1916. március 11.

              

Szerző (forrás): KIss Róbert
Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.