császári és királyi 39. gyalogezred

frame
Schweidnitz 1757 • Breslau 1757 • Olmütz 1758 • Grüszau 1759 • Gottesberg 1759 • Friendland 1759 • Landshut 1760 • Belgrád 1787 • Szabács 1788 • Jemappe 1793 • Cateau 1794 • Mantua 1796 • Rivoli 1796 • Neumarkt 1796 • Tagliamento 1797 • Hocheim 1797 • Legnano 1799 • Marengo 1799 • Trebbia 1799 • Mantua 1799 • Genova 1800 • Marengo 1800 • Asiano 1801 • Castelfranco 1801 • Bosen 1805 • Lanchut 1809 • Neumarkt 1809 • Aspern 1809 • Pozsony 1809 • Podubnie 1812 • Moszkva 1812 • Villach 1813 • Drezda 1813 • Mincio 1814 • Conflans 1815 • Óbecse 1848 • Perlász 1848 • Kápolna 1849 • Isaszeg 1849 • Buda 1849 • Komárom 1849 • Nagysalló 1849 • Vác 1849 • Debrecen 1849 • Temesvár 1849 • Solferino 1859 • Mailand 1859 • Custozza 1866 • Königgrätz 1866 • Dolnje Tuzla 1878 • Doboj 1878 • Lemberg 1914 • Komarno 1914 • Lesnovice 1914 • Blozew Gorny 1914 • Dukla 1914 • Nagycsertész 1915 • Szálnok 1915 • Hoher Trieb 1915 • Isonzó 1915 • Isonzó 1916 • Isonzó 1917 • Kőhalom 1916 • Mogyoróstető 1916 • Sósmező 1916 • Fajti Hrib 1917 • Piave 1918 • Montello 1918 • 

Apák a fiúk ellen

2016. July 28. 19:52

Apák a fiak ellen[1]

 

                      Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vitán felül a 39-esek történetének legfényesebb lapjaira tartozik. Magyar ügyért harcolhattak katonáink, akik kevés kivételtől eltekintve egységesen a honvédseregben harcoltak az osztrákok ellen.

                      Tény, hogy voltak, akik átálltak a császári oldalra, vagy a seregből kilépve a semlegességet választották (utóbbira a magyar kormány egyébként lehetőséget, illetve amnesztiát adott). Az ezred nem magyar származású tisztjei és katonái, amennyiben nem azonosultak a magyar kormánnyal, döntési helyzetbe kerültek. Nem volt ritka, hogy ezen helyzet miatt családok kerültek a barikád mindkét oldalára. Erre bizony 39-es példa is akad…

               A Mészáros hadigőzös (http://www.shipmodell.com/index_files/SHIPMODELL_MESZAROS.htm)

1849 elején, a Mészáros hadigőzösről több katonát és tisztet is az ezredhez vezényeltek. Ezt az okozta, hogy Pest kiürítésekor a gőzöst a befagyott Duna miatt seregeink kénytelenek voltak hátrahagyni.  A hajó parancsnoka, Pálóczy Sándor őrnagy a hadügyminiszter rendelete szerint 2 tiszt, 1 őrmester, 2 tizedes és 24 közlegény kíséretében indult átvenni új beosztását. Említettek között szerepelt Grosscmidt (1848-55 Máray) Zsigmond hadnagy, Sztvorik Mihály őrmester és Deind(e)l Nándor tizedes is.  Pálóczy és segédtisztje, Máray hadnagy a főváros elestével anyagi kárt szenvedett, melynek ellentételezésére a kormány segély kifizetését rendelte el:

„ Minthogy Pálóczi László őrnagy úr s Mészáros gőzös parancsnokának, úgy segédtisztje, Máray Zsigmond hadnagynak Budapest elestével az ellenség által mindenök elfoglaltatott: újabban történt beosztásuk következtében, tiszti lóvásárbeli felsegítésül a kormány által ezennel utalványoztatik Pálóczi őrnagy úrnak 200 pft, azaz kétszáz pengő forint, Máray hadnagynak és segédtisztnek 120 pft azaz százhúsz pengő forint ugyanazon pénztárból, melly a hadigőzösről általuk megmentetett.” (O.Lt.OHB 1849:715)[2]

                Az áthelyezettek között, mint fentebb kiderül, ott volt Deind(e)l  Nándor (Ferdinánd) tizedes is.  Tizedesünk 1829-ben született Pesten, Deindl János és Allmeter Katalin gyermekeként. Mint szülei nevéből is kiderül, nem volt magyar származású. Édesapja az osztrák tüzérség katonája volt, így őelőtte is a katonai pálya nyílt meg a pozsonyi katonai nevelőintézetben (abban a korban a katonák gyermekei jelentős számban nevelkedtek az adott ezred fiúnevelő intézeténél, vagy más katonai iskolákban). Miután Pozsonyban 17 évesen elvégezte iskoláját, a 2. Sándor gyalogezred közlegényeként kezdte a katonai pályát. Hamarosan tizedes lett, és az 1848-as év ebben a rendfokozatban találta. Mivel a Sándor gyalogezred a magyar kormány mellé állt, ő is így döntött. Októberben áthelyezték a Mészáros hadigőzösre, ami döntését valószínűleg megerősítette. Gyanítható egyébként, hogy a kiemelt értékű hajóra egyébként is a legmegbízhatóbb katonákat osztották be.

Miután azonban Pest kiürítésekor a befagyott Duna miatt a gőzöst csapataink kénytelenek voltak hátrahagyni, tizedesünk a 39. gyalogezredhez került, méghozzá annak III. zászlóaljához (116. honvédzászlóalj). A zászlóaljnál 1849 februárjában már hadnagyi rendfokozattal szolgált. 

A képet rajzolta: Mihucz Péter

     Ez az egyik zászlóaljunk, amely részt vett Buda bevételében (az I. zászlóalj szintén jelen volt, míg a II. zászlóalj Pétervárad erődjében állomásozott, a IV. zászlóalj pedig ekkor még nem alakult meg. A gránátos osztály valószínűleg szintén jelen volt, lévén, hogy Görgey törzsében harcolt a szabadságharc alatt). És szintén ott harcolt Deindl hadnagy édesapja, Deindl János, maradva a császári zászló mellett, Buda védőjeként! Mert ő fiával ellentétben az osztrák oldalt választotta, de persze az is lehet, hogy a körülményeket egyébként sem volt lehetősége befolyásolni.  Mit gondolhatott apa és fia, akiket a zavaros politikai állapot ellenfelekké tett? Amikor az apa ütege lőtt, eltalálhatta a fiút, és a fiú által vezényelt sortüzek, és általa vezetett szuronyok megölhették az apát is!

Azt tudjuk, hogy a 39-es fiú, mint ahogy a III. zászlóalj, részt vett a mindent eldöntő, végső rohamban. Emiatt pedig Deindl hadnagyot június elején felterjesztették a III. osztályú katonai érdemjelre. Az apa pedig túlélte az ostromot, és a magyarok fogságába esett.

Találkoztak –e az ostrom után? Úgy gondolom, valószínűleg igen. És a fiú duplán boldog lehetett. Túlélte a legdicsőségesebb, sikeres várostromot, és édesapját is magához ölelhette!

Than Mór: Budavár bevétele

Deindl hadnagy a III. zászlóaljjal együtt, Világosnál tette le a fegyvert. Viszont hamarosan, 1849. szeptember 4-én besorozták a 9. huszárezredhez, természetesen közhuszárnak. Szeptember első napjaiban tömegével sorozták be az ezred tagjait az újjáalakuló 39. gyalogezredbe, de ennél nehezebb helyzetbe kerültek azok, akik olyan ezredhez kerültek, ahol kevés magyar szolgált. Ők súlyosabban fizethettek idegenek között a szabadságharc alatti, osztrák szemszögből árulásnak tekintett tetteikért. Jelen esetben, a 9. huszárezrednél erre szerencsére kevesebb volt az esély. Mindenesetre azt hozzá kell tennünk, hogy előfordulhatott az is, hogy valaki önként állt újra katonának, mert más mesterséget nem kívánt, vagy nem tudott folytatni. Ez ebben az esetben is fennállhatott.

Deindl Nándor 1862-ben, őrmesteri rendfokozatot elérve szerelt le a huszárezredtől.  Egy ideig külföldön élt, majd 1877 és 1879 között a budapesti honvéd menház lakója volt. Halálozásának körülményei nem ismertek, annyi bizonyos, hogy 1890-ben még a Pest városi Honvédegylet tagja volt.

Azon 39-es katonák közé tartozott, akik a vészterhes időben is a magyar ügy mellé álltak. Emlékét nem felejthetjük.[1] Az írás alapvetően a „Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban” című kötet I. részének 301. oldalán található adatok alapján íródott. Ezúton is köszönöm a szerzőnek, hogy hozzájárult az általa gyűjtött adatok felhasználásához.

[2] Kossuth intézkedése nevezettek segélyezésére Kossuth összes művei XIV. kötet 170. oldal

Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.